Varan har lagts till i varukorgen
Vägledning vid fuktsäkring av trähus
Renoveringar 9 mar 2015
En rapport från Woodbuildprojektet visar hur risken för fuktproblem kan beaktas vid utformningen av välisolerade träväggar. Foto: Anders Wester
Forskare vid Lunds tekniska högskola har utvecklat en praktisk vägledning för att bedöma risken för mikrobiell påväxt eller "mögel" i klimatskiljande konstruktioner i byggnader.

Påväxt i klimatskiljande byggnadsdelar kan medföra besvärande lukt i innemiljön och att emissioner från mikroorganismer ger medicinska besvär för vissa människor som vistas i innemiljön.

Konsekvenserna av påväxt är i första hand av ekonomisk karaktär eftersom de kan innebära behov av reparationer för att åtgärda möglet samt att det kan medföra att värdet blir lägre på fastigheter vid försäljning.

Vägledning

Inom projektet Woodbuild har en vägledning för fuktsäker utformning av klimatskiljande byggnadsdelar tagits fram. Vägledningen fokuserar i huvudsak på förhållanden som är av intresse när trä används i klimatskiljande konstruktioner. Den behandlar riskvärdering av rena snitt genom klimatskärmen och förutsätter att fönster och liknande är utförda och monterade på ett fuktsäkert sätt. Metoden förutsätter också att materialen inte har utsatts för skadlig klimatpåverkan före byggnadens färdigställande.

I vägledningen ser man på exponeringen av fukt och temperatur i konstruktionen samt hur motståndskraftig ingående material är mot mögelpåväxt.
Den metod som används är den så kallade MRD-modellen, där förkortningen står för ”MögelResistensDimensionering”.

Osäkra ingångsvärden

Svårigheten med fuktdimensionering är osäkerheten kring de parametrar som används. Som stöd för att beakta osäkerheter och variationer i förutsättningarna hänvisas till dokumentet ”RäknaF”.

Fukttillstånd och klimat

I rapporten redovisas kritiskt fukttillstånd för mögelpåväxt hos olika material och hur man kan bedöma vilket klimat som kan uppstå i konstruktionen.

Räkneexempel

Tre genomräknade exempel redovisas för att belysa hur man arbetar med stöd av vägledningen:

  • vägg för passivhus i massivträ
  • högisolerad vägg med träregelstomme
  • kallvind med trä i yttertak.

Exemplen fungerar även som mall för den som ska göra egna analyser av andra lösningar.

Jämförelse

Den största nyttan med vägledningen är nog när man vill jämföra olika konstruktioner och då kan använda samma ingångsvärden.

Vägledningen beskrivs i Rapport TVBK-3065 ”Fuktsäker utformning av klimatskiljande byggnadsdelar med fuktkänsliga material. Vägledning för projektering och riskvärdering” från Lunds tekniska högskola.

FAKTA Räkna F

RäknaF är ett dokument, baserat på erfarenheter och nuvarande kunskaper, som är vägledande och förtydligande för ingenjörer som arbetar med fuktberäkningsprogram av typen WUFI. Dokumentet benämns "RäknaF” för att anknyta till ByggaF. Det avser att fungera som stöd vid planerandet, genomförandet och presenterandet av fuktberäkningar för byggnadsdelar. Dessutom ska dokumentet kunna fungera som stöd för hur en beställare av beräkningar ska kunna ställa rätt krav på redovisning av resultat.

Dokumentet har sammanställts av avdelningen för Byggnadsfysik LTH i samarbete med Fuktcentrum och inom ramen för projektet Woobuild.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Vatten och avlopp Konstruktion Bostäder Kyla Teknik Projektering
Fackområden

Husbyggnad Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Räkna F

RäknaF är ett dokument, baserat på erfarenheter och nuvarande kunskaper, som är vägledande och förtydligande för ingenjörer som arbetar med fuktberäkningsprogram av typen WUFI. Dokumentet benämns "RäknaF” för att anknyta till ByggaF. Det avser att fungera som stöd vid planerandet, genomförandet och presenterandet av fuktberäkningar för byggnadsdelar. Dessutom ska dokumentet kunna fungera som stöd för hur en beställare av beräkningar ska kunna ställa rätt krav på redovisning av resultat.

Dokumentet har sammanställts av avdelningen för Byggnadsfysik LTH i samarbete med Fuktcentrum och inom ramen för projektet Woobuild.

Fördjupningsmaterial