Varan har lagts till i varukorgen

Uppdaterad handbok om miljöregler

Energi 3 mar 2015
Nu finns handboken Miljöregler för byggsektorn i färsk utgåva. Boken som revideras av Svensk Byggtjänst presenterar aktuella lagar och regler inom miljöområdet.

Miljöregler för byggsektorn är en årlig sammanställning av författningar. Urvalet av lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter och allmänna råd följer Kretsloppsrådets Miljöprogram 2010 och de miljömål kring energieffektivisering, hushållning med material, utfasning av farliga ämnen och värnandet av en god innemiljö som bygg- och fastighetssektorn arbetar med.

Boken innehåller dokumenten i fulltext samt ett väl systematiserat sökordsregister som ger en snabb hänvisning till stycken, paragrafer och bilagor. Texterna är giltiga per den 1 januari 2015 och bearbetade så att alla ändringar sedan förra utgåvan är införda på rätt ställe.

I boken finns också en aktuell och informativ förteckning över webbplatser och litteratur med anknytning till frågor om miljö och hälsa. Nyheter i årets utgåva är bland annat SFS 2014:266 Lag om energikartläggning i stora företag och SFS 2014:267 Lag om energimätning i byggnader.

Miljöregler för byggsektorn finns att köpa i Svensk Byggtjänst webbhandel.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bestämmelser Kyla Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

Miljöregler för byggsektorn finns att köpa i Svensk Byggtjänst webbhandel.
Fördjupningsmaterial