Varan har lagts till i varukorgen

Unik chans att undersöka miljonprogrammet

Bostäder 20 mar 2015
Malmbrytningen har alltid bestämt Kirunas historia, så också kvarteret Ullspirans. Bostadsområdet byggdes under protest från LKAB. Nu får forskare tillgång till husen innan de rivs. Foto: Kiruna kommun, A-K Halldén
Nu töms Kirunas bostäder för att ge plats åt den utvidgade malmbrytningen. Men innan de rivs får forskare en unik chans att undersöka och dokumentera för framtida bruk.

”Rena drömmen!” Så beskriver forskarna från Lunds tekniska högskola, LTH, situationen i Kiruna. Sedan bostäderna i kvarteret Ullspiran tömts en efter en är de heta studieobjekt.

Miljonprogramsområdet byggdes under 1960-talet och består av tidstypiska skivlamellhus. En typ av arkitektur och områdes- och stadsplanering som återfinns i många svenska städer. Det är därför särskilt lyckosamt att kunna studera hur femtio års användning har påverkat material och konstruktion.

Dokumentation för framtiden

För forskarna från LTH, som är knutna till Renoveringscentrum, är det fukt- och mögelproblem som är i fokus. Dokumentationen som de får med sig från Kiruna kommer förhoppningsvis att vara till stor allmän nytta under de kommande stora renoveringarna av rekordårens fastighetsbestånd.

LKAB som leder rivningen har själva också dokumenterat byggnaderna och området som helhet, bland annat byggnadstekniska och byggnadshistoriska värden. Innan flytten gjordes även intervjuer med de boende för att inte missa områdets mjuka värden.

LKAB räknar med att kunna återanvända uppemot 96 procent av rivningsmassorna.

FAKTA Ullspirans tid var utmätt

”I boken ”Norrbotten väger tungt” utgiven av LKAB 1971, står i kapitlet ”Bostäder och bostadsområden i Kiruna under sjuttio år” just detta att läsa: ”Utbygganden av Ullspiran skedde på Kiruna stads särskilda begäran och under vårt motstånd med hänsyn till närheten till Kiirunavaaramalmen och därav följande rasproblem. Husen får en livslängd som sannolikt ej överstiger 50 år.”

Källa: I love Kiruna, 2011

 

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Renoveringar Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Fler nyheter

FAKTA Ullspirans tid var utmätt

”I boken ”Norrbotten väger tungt” utgiven av LKAB 1971, står i kapitlet ”Bostäder och bostadsområden i Kiruna under sjuttio år” just detta att läsa: ”Utbygganden av Ullspiran skedde på Kiruna stads särskilda begäran och under vårt motstånd med hänsyn till närheten till Kiirunavaaramalmen och därav följande rasproblem. Husen får en livslängd som sannolikt ej överstiger 50 år.”

Källa: I love Kiruna, 2011