Varan har lagts till i varukorgen
Transportsystemets tillämpning av PBL och miljöbalken
Transportsystem 30 mar 2015
”Transportsystemet i samhällsplaneringen” ersätter två dokument utgivna av tidigare Banverket och Vägverkets. Foto: Jason Baxter
Trafikverkets har släppt en ny skrift som ger vägledning för hur PBL och Miljöbalken ska tillämpas för olika transportslag.

Enligt förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket ska Trafikverket inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för tillämpningen av 3–5 kap. miljöbalken och av plan– och bygglagen (2010:900). Skriften "Transportsystemet i samhällsplaneringen" syftar till att vara ett sådant underlag.

"Transportsystemet i samhällsplaneringen" behandlar samhällsplanering med hänsyn till väg, järnväg, luftfart och sjöfart och ersätter det från Banverket utgivna dokumentet "Järnvägen i samhällsplaneringen" samt Vägverkets dokument "Vår del i samhällsbyggandet" och regionala underlag.

Visar infrastrukturens betydelse och behov

Underlagsmaterialet visar hur transportsystemet påverkar och påverkas av omgivningarna. Det visar också infrastrukturens roll och betydelse för samhället samt de behov och krav infrastrukturen måste ställa på sin omgivning för att det ska vara möjligt att klara drift, underhåll och utveckling av transportsystemet.Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Transportsystem Vägar och gator Rälsarbete Underhåll
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter

Fördjupningsmaterial