Varan har lagts till i varukorgen

Sveriges viktigaste vägnät pekas ut

Vägar och gator 10 mar 2015
Det svenska vägnätet är omodernt och behöver uppdateras. Foto: Olandsfokus
Trafikverket och länsplaneupprättarna ska besluta om vilka vägar som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet. Ett underlag som kan användas som stöd vid samhällsplaneringsprocesser.

Dagens indelning av vägnätet är omodern och det är svårt för samhällsplanerarna att veta vilket underlag som ska användas när och till vad och underlagen används ibland på olika sätt. Behovet av olika typer av underlag är stort och Trafikverket har därför tagit initiativ till att ta fram ett uppdaterat planeringsunderlag tillsammans med länsplaneupprättarna om i landet.

Syftet med arbetet som kallas för "Funktionellt prioriterat vägnät" är att identifiera de vägar som är viktigast för tillgängligheten, regionalt och nationellt och hur vägarna ska hanteras i samhällsplaneringens olika skeden och i avvägningar mellan olika intressen.

Bra verktyg för samhällsplaneraren

Arbetet kommer att generera i flera mervärden, menar Trafikverket. Informationen kommer att kunna användas som ett planeringsunderlag i kommande planeringsprocesser och i arbeten som regionala hastighetsanalyser, revidering av regionala systemanalyser, beskrivning av brister och prioritering av åtgärder.

Genom att peka ut vägar, med fokus på tillgänglighet och enas om dess viktigaste funktioner får man också en bra grund för olika verksamheter och projekt.

Gemensamt förhållningssätt

Parallellt med detta har Trafikverket och länsplaneupprättarna tagit fram en handledning som beskriver ett gemensamt förhållningssätt till de prioriterade vägarna för att säkra tillgängligheten på ett samordnat och strategiskt sätt.

Aktuell tidplan

Arbetet med att peka ut de prioriterade vägarna påbörjades i slutet av 2013 och skickas den 29 oktober 2014 ut på remiss. Eventuella remissvar ska skickas till Trafikverket senast den 15 februari respektive 31 mars 2015. Därefter ska Trafikverket i samarbete med länsplaneupprättarna genomföra eventuella justeringar i förslagen. Arbetet förväntas vara klart i juni 2015.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Vägar och gator Tillgänglighet Hållbarhet Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter

Fördjupningsmaterial