Varan har lagts till i varukorgen

Spara energi med säsongslagrad sol

Energi 11 mar 2015
I en befintlig industrifastighet i Bollebygd har man med hjälp av ASES sänkt energianvändningen, utan att göra några större ingrepp i byggnaden. Foto: Jan-Erik Eskilsby
Befintliga och nya byggnader kan få en sänkt energianvändning med energilagringssystemet ASES. Det är ett system där solenergi lagras så att den kan nyttjas även på vintern.

I jakten på energieffektivare byggnader kan en installation av uppvärmningssystemet ASES (Aktivt Sol-Energi System) vara en möjlighet för både befintliga och nya byggnader. Det är ett energisystem som säsongslagrar solenergi i ett markvärmelager av stenmjöl så att energin kan användas för uppvärmning och tappvarmvatten även på vintern.

Industri sänkte energianvändningen drastiskt

De första två testvillorna med ASES byggdes för nästan sju år sedan. Efter några år med utvärdering och försiktig utbyggnad har försäljningen kommit igång. Idag finns ASES på tolv installationer i Sverige.

– En befintlig industrifastighet i Bollebygd sänkte sin energianvändning för uppvärmning, tappvarmvatten och ventilation från 142 till 22 kilowattimmar per kvadratmeter, kWh/m², och år, då de installerade ASES, berättar Jan-Erik Eskilsby, vd på Svenskt Klimatneutralt Boende och uppfinnare av produkten.

Den totala investeringen för ASES blev cirka 2,5 miljoner kronor vilket innebär en återbetalningstid på drygt sex år. I investeringen ingick ingen annan energieffektiviseringsåtgärd än bytet av värmesystem som från början bestod av en oljepanna.

Så fungerar ASES-systemet

ASES-systemet i industrifastigheten Skandiasten omfattas av solfångare, två ackumulatortankar, tre värmepumpar och ett markvärmelager som grävts ned under parkeringsytan bredvid byggnaden.

Solen värmer vattnet som cirkulerar i solfångarna på byggnadens tak och värmen lagras i ackumulatortankarna och markvärmelagret. Under årets kalla period används sedan värmen från marklagret till uppvärmning av byggnaden och tappvarmvatten, med hjälp av värmepumparna. Sommartid används värmen i ackumulatortankarna för tappvarmvatten.

Trots den gamla byggnadens bristfälliga klimatskal ligger systemets maximala effektuttag, efter installationen av ASES, under 13 watt per kvadratmeter.

Bäst förutsättning i nya byggnader

Villa Gustafson är ett exempel där man har installerat ASES i en ny byggnad. Det är en stor, privat villa som byggts mycket välisolerat och tätt med många stora fönster.

– I en villa på 200 kvadratmeter blir det ungefär 100 000 kronor dyrare att installera ASES än en vanlig frånluftsvärmepump. Men du kommer varje år att spara ungefär 13 200 kronor i energikostnad, menar Jan-Erik Eskilsby.

Förutsättningarna för installation av ASES är bäst för nybyggnationer då markvärmelagret kan förläggas under huset. Kostnaden för energilagret blir då ungefär 100 000 kronor. Om lagret istället förläggs bredvid byggnaden kan isoleringen i husets platta inte nyttjas och då blir kostnaden ungefär 100 000 kronor dyrare.

Nya projekt och möjligheter med kyla

Jan-Erik Eskilsby berättar att ASES även kan användas för produktion av kyla. Genom att vända värmepumpen kan kyla levereras med hjälp av fläktkonvektorer. I Bollebygd har en villa precis byggts färdigt med energilagringssystemet ASES för både uppvärmning och luftkonditionering.

Andra projekt som är på väg att installera ASES är bland annat en förskola i Avesta Horndal i Dalarna och det nya Fredrik yrkesgymnasium i Haninge. Det sistnämnda kommer att bli det hittills största ASES-projektet med ett energilager på 9 500 kvadratmeter.

– Vi ser att marknaden för ASES kommer närmare i och med att energikraven blir hårdare och kraven på bättre komfort ökar, avslutar Jan-Erik Eskilsby.

Läs mer om ASES i en fördjupad artikel i ByggtjänstPM nummer 1 2015, som kom ut i mitten av februari.

ASES-systemet består av solfångare, ackumulatortank, markvärmelager och värmepump. I markvärmelagret går slingor av plaströr med glykolblandat vatten. Foto: Jan-Erik Eskilsby
FAKTA Vad är ASES

ASES (Aktivt Sol-Energi System) är ett energisystem som tillvaratar, säsongslagrar och återvinner solens energi för uppvärmning och tappvarmvatten i byggnader.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Värme Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

ASES-systemet består av solfångare, ackumulatortank, markvärmelager och värmepump. I markvärmelagret går slingor av plaströr med glykolblandat vatten. Foto: Jan-Erik Eskilsby
FAKTA Vad är ASES

ASES (Aktivt Sol-Energi System) är ett energisystem som tillvaratar, säsongslagrar och återvinner solens energi för uppvärmning och tappvarmvatten i byggnader.

Fördjupningsmaterial