Varan har lagts till i varukorgen
Renoveringstävling prisar boendedialog
Energi 4 mar 2015
Före och efter. Kvarteret Apelsinen i Kungsbacka vann första pris i SABO:s renoveringstävling. En påbyggnad ingick i det vinnande projektet. Foto: Eksta Bostads AB
Igår kväll avgjordes tävlingen ”Årets bästa renoveringsprojekt” under det pågående evenemanget SABO:s Fastighetsdagar. Första pris gick till Eksta Bostads AB i Kungsbacka med bidraget ”Kvarteret Apelsinen”, för en "lyckad områdesförnyelse för ett modernt, trivsamt och tryggt boende."

Behovet av att renovera Sveriges bostadsbestånd är stort och det bubblar av innovationer, idéer och pionjärprojekt runt om i landet. Detta faktum fick SABO att under förra året för första gången utlysa en tävling som helt syftade till att få fram goda exempel på renovering.

Tävlingen "Årets Bästa Renoveringsprojekt" vände sig till alla byggherrar i Sverige som ville dela med sig av erfarenheter från sitt bästa renoveringsprojekt.

Nya angreppssätt en samhällsfråga

– Vi vill uppmuntra till att sprida exempel på framgångsrika renoveringsprojekt, säger tävlingssekreterare Stefan Björling på SABO Fastighetsutveckling. Tidigare har vi riktat oss till materialtillverkare, materialleverantörer och innovatörer inom produktutveckling. Det stora behovet av renoveringar, inte minst av miljonprogrammet, fick oss att välja en ny inriktning på tävlingen i år. Vikten av att sprida nya, hållbara angreppssätt är inte bara en fråga för enskilda bostadsföretag utan för hela samhället.

När ansökningstiden gick ut i januari i år hade elva bidrag inkommit från olika delar av landet. Värt att notera att samtliga kom från kommunala bostadsföretag. Utifrån kriterier som innovationshöjd, upprepningsmöjlighet, påverkan av boendemiljön vid genomförandet samt projektets ekonomi ur investerings- och förvaltningsperspektiv valdes tre bidrag ut och presenterades igår i Linköping under SABOs Fastighetsdagar.

Apelsinen vann på boendedialog

Det var till sist Eksta Bostads AB i Kungsbacka som korades till vinnare med sitt bidrag ”Kvarteret Apelsinen”. Motiveringen löd: ”Resultatet av projektet är lyckad områdesförnyelse för ett modernt, trivsamt och tryggt boende. Hyresgästfokus, energimedvetenhet och totalekonomi har tillsammans med lyhörd boendedialog varit vägledande arbetssätt. Projektet är omfattande och komplext och har framgångsrikt genom partneringsamverkan hanterat såväl tekniska som ekonomiska utmaningar.”

– Det är en boost för oss som litet bolag att vinna den här tävlingen. Jätteroligt att de hos oss som med stort hjärta och engagemang arbetat med detta och fått med sig hyresgästerna på ett så bra sätt, får den här uppskattningen. Vi tar med oss framgångsfaktorerna in i framtida projekt, säger en glad Christer Kilersjö, VD på Eksta Bostads AB. 

De två andra nominerade, Bostadsbolaget i Göteborg med bidraget ”Lisa Sass Gata” och ”Karlstads Bostads AB, med ”Rud etapp 1-4”, tilldelades juryns hedersomnämnande.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bostäder Renoveringar Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial