Varan har lagts till i varukorgen
Nya klimatfiler för bättre energiberäkningar
Energi 17 mar 2015
Det blir lättare att uppfylla energikraven i byggreglerna om de nya klimatdatafilerna används, eftersom dessa innehåller ett varmare klimat. Foto: Mikael Damkier
SMHI har på uppdrag av Sveby tagit fram nya klimatdatafiler för energiberäkningar, som bättre representerar vårt klimat. Branschen bör därför uppdatera sina beräkningsrutiner.

De klimatfiler som används idag vid energiberäkningar är ofta 30 år gamla och har därmed inte följt med i klimatförändringen. Det är därför viktigt att de som utför energiberäkningar nu uppdaterar sina beräkningsrutiner med de nya klimatdatafilerna som Sveriges Meteorologiska Institut, SMHI, precis har tagit fram.

– Några av leverantörerna till de vanligaste beräkningsprogrammen har redan infört de nya klimatdatafilerna. VIP Energy har gjort det och IDA ICE har lovat att göra det, berättar Per Levin, Projektengagemang Energi- & Klimatanalys AB, som har arbetat med projektet inom Sveby.

Väderdata för elva orter

De nya klimatfilerna representerar en 30-årsperiod och innehåller ett års timvisa väderdata för elva orter i Sverige; Malmö, Göteborg, Växjö, Eskilstuna, Stockholm, Karlstad, Mora, Sundsvall, Östersund, Umeå och Jokkmokk. Klimatfilerna ska representera ett genomsnittligt klimat ur värme- och kylbehovsperspektiv och baseras på väderdata för 1981-2010, det vill säga SMHI:s nya normalperiod för Energiindex och Graddagar.

Åtta procent lägre energianvändning

Valet av klimatfil är viktigt för beräkningsresultatet. Det visar en analys av skillnaderna mellan de nya klimatfilerna och andra vedertagna klimatdata. Ett typiskt flerbostadshus i Stockholm fick sex procent lägre specifik energianvändning med de nya filerna och i Göteborg minskade energianvändningen med åtta procent i ett kontorshus.

– De nya klimatfilerna gör att det blir lättare att uppfylla energikraven i byggreglerna, men det speglar verkligheten bättre, säger Per Levin.

Analyserna finns beskrivna i en projektrapport som även redovisar hur klimatdatan har tagits fram och föreslår vilka klimatfiler som ska användas för landets samtliga kommuner.

Olika klimatfiler ger olika resultat

Klimatfilerna ser olika ut beroende på utförare och beräkningsprogram, eftersom det inte finns någon standard eller krav på vilka filer som ska användas. Detta gör att energiberäkningarna kan bli olika för samma byggnad. Sveby arbetar för att minska variationerna vid energiberäkningar.

– Vi hoppas att de nya klimatdatafilerna ska bidra till att användningen blir mer enhetlig och kvalitetssäkrad, säger Per Levin. Han skulle gärna se att Boverkets byggregler hänvisar till Sveby men så långt har de ännu inte kommit i sitt arbete.

FAKTA Kort om projektet

Projektet med nya klimatfiler har finansierats av Lågan och Sveby.

Lågan är ett nationellt program som drivs av Sveriges Byggindustrier med ekonomiskt stöd av Energimyndigheten. Lågan syftar bland annat till att stimulera energieffektiv ny- och ombyggnad.

Sveby är ett utvecklingsprogram som drivs av bygg- och fastighetsbranschen. Projektet med de nya klimatfilerna är ett led i deras arbete med att minska osäkerheterna vid beräkningar av byggnaders energiprestanda.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Kort om projektet

Projektet med nya klimatfiler har finansierats av Lågan och Sveby.

Lågan är ett nationellt program som drivs av Sveriges Byggindustrier med ekonomiskt stöd av Energimyndigheten. Lågan syftar bland annat till att stimulera energieffektiv ny- och ombyggnad.

Sveby är ett utvecklingsprogram som drivs av bygg- och fastighetsbranschen. Projektet med de nya klimatfilerna är ett led i deras arbete med att minska osäkerheterna vid beräkningar av byggnaders energiprestanda.

Fördjupningsmaterial