Varan har lagts till i varukorgen
Konflikt mellan mobilnät
Mobilnäten hotar tågsäkerheten
Bestämmelser 31 mar 2015
Tågtrafiken i Sverige hotas om de nya mobilnäten slås på den första juli i år. Detta berör alla som bor och arbetar utmed järnvägen. Foto: Christoffer Hallqvist.
Ett moment 22. Mobiloperatörna vill slå på en planerat höjd signalstyrka av mobilnäten utmed järnvägen i sommar. Men om detta görs riskerar tågen att stanna eftersom säkerheten äventyras.

Både de inblandade mobiloperatörerna och Trafikverket är överens om att den uppkomna situationen är mycket besvärlig och att den måste lösas snarast. Men frågan är hur och vad som ska göras. Parterna står fortfarande långt ifrån varandra.

Krismöte med samtliga parter samlade

I slutet av januari hölls ett krismöte efter att Trafikverket kallat in samtliga parter. Ett 30-tal representanter från mobiloperatörerna, tågoperatörerna, SL, Post- och telestyrelsen, PTS, Transportstyrelsen och näringsdepartementet deltog. Både Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm och PTS generaldirektör Göran Marby var med på krismötet.

Nödvändig förstärkning av mobilnäten

2011 nåddes en uppgörelse som gav mobiloperatörna rätt att slå på den höjda signalstyrkan utmed järnvägarna den första juli i år. Till dess skulle Trafikverket ha uppgraderat sitt nät.

– Om mobilnäten slås på den första juli kan vi inte längre tillåta tågtrafiken eftersom vi inte kan garantera säkerheten, säger Mathias Persson, it-direktör vid Trafikverket.

Slås näten på störs Trafikverkets eget kommunikationssystem,GSM-R, vilket alltså kan leda till stora störningar. (Se faktaruta).

– Vårt mål är att två branscher ska må bra, järnväg såväl som telekom, under förutsättning att vi kan bedriva en säker och tillförlitlig järnvägstrafik säger Mathias Persson.

Tre tusen filter ska hinna installeras

Tele2:s presschef Oliver Carra är kritisk till att arbetet ännu inte är klart. Branschorganisationen Tågoperatörerna menar å sin sida att de inte hinner bli klara i tid till första juli. Över tre tusen filter ska installeras på tågen, vilket kommer att ta mellan sex och arton månader. Enligt EU-lagstiftningen har detta inte varit tillåtet tidigare men förbudet upphör den första juli i år.

Tåg utan skydd får inte trafikera

Efter krismötet den 28 januari har Näringsdepartementet kallat till och genomfört två styrgruppsmöten. Sedan har ett ändringsmeddelande skickats till Järnvägsnätsbeskrivningen (som reglerar villkoren för att köra tåg) som säger att tåg utan skydd inte får trafikera det svenska järnvägsnätet från den första juli.

Trafikverket har ökat täckningen genom att bygga 150 nya basstationer och bygga om 150 befintliga. Tekniska specifikationer för skyddsfilter har även tagits fram och upphandlats.

– Nu gäller det att arbeta vidare för att uppnå vårt gemensamma mål med uppkopplade, snabba tågtransporter för gods och personer. Samt uppkopplade storstadsområden, säger Mathias Persson.

Vad är din reaktion som It-chef på Trafikverket på den uppkomna situationen?

– Det här är inte en fråga som Trafikverket ensamt äger och kan lösa, utan här måste flera parter ta ansvar. Men säkerheten går alltid först. En reflektion jag gör utifrån min profession är den betydelse IT har kommit att spela för ett tillgängligt transportsystem.

Anser att svenska staten ska finansiera

I en debattartikel i Ny Teknik skriver branschorganisationen Tågoperatörerna att man anser att den svenska staten måste finansiera de skyddsåtgärder som behövs för att tågtrafiken ska kunna köras utan störningar. Det innebär en kostnad på mellan 150 till 300 miljoner kronor för de installerade filtren ombord på tågen. Något som tågföretagen menar att de inte har någon egen nytta av. Ett liknande ekonomiskt stöd finns idag i Nederländerna, påpekar Tågoperatörerna.

Alla som bor och arbetar vid järnvägen drabbas

Efter att ha byggt de nya basstationerna återstår nu att förse omkring 3000 mobilterminaler med störningsfilter. Något som inte kommer att vara klart till den första juli.

Hos mobiloperatören Telenor har man räknat ut att omkring 1,7 miljoner människor påverkas om situationen inte löser sig. Det kommer då inte bara att drabba tågresenärerna, utan även alla som arbetar och bor i närheten av landets järnvägsspår.

It-direktör Mathias Persson. Foto: Trafikverket
FAKTA SÅ PÅVERKAS TÅGTRAFIKEN AV MOBILOPERATÖRERNAS MOBILNÄT

Tele2 och Telenors gemensamma 4g-nät, har frekvenser som ligger nära Trafikverkets eget mobilnät. Detta heter GSM-R och är det operativa kommunikationssystemet för driftledning av tåg i Europa.

2011 beslutades i domstol att mobiloperatörerna skulle vänta med att slå på signalstyrkan till 1 juli 2015. Detta mot att Trafikverket fram till dess skulle ha byggt upp och satt upp nya master för att stärka kommunikationen.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Telekommunikation Säkerhet- och larmsystem Transportsystem Teknik
Fackområden

Anläggning El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter

It-direktör Mathias Persson. Foto: Trafikverket
FAKTA SÅ PÅVERKAS TÅGTRAFIKEN AV MOBILOPERATÖRERNAS MOBILNÄT

Tele2 och Telenors gemensamma 4g-nät, har frekvenser som ligger nära Trafikverkets eget mobilnät. Detta heter GSM-R och är det operativa kommunikationssystemet för driftledning av tåg i Europa.

2011 beslutades i domstol att mobiloperatörerna skulle vänta med att slå på signalstyrkan till 1 juli 2015. Detta mot att Trafikverket fram till dess skulle ha byggt upp och satt upp nya master för att stärka kommunikationen.