Varan har lagts till i varukorgen
Målgruppsanalys för att matcha marknaden
Bestämmelser 25 mar 2015
Kommunerna måste ta kommando över markpriserna och på så sätt attrahera målgrupper som är mer realistiska inflyttare. Det menar Erik Hellqvist, vd Svensk Byggtjänst med anledning av företagets rapport om vad som bromsar bostadsbyggandet.

Överklaganden som drar ut på tiden, upplevd inkonsekvens i planprocessen och byggklara projekt som inte har hittat köpare till det satta priset. Det är tre faktorer som den nya rapporten ”Miljonprogram eller miljonärsprogram? En strategi för att bygga nya bostäder som fler har råd att bo i” definierar som bromsande orsaker till nybyggnation.

Okunskap om marknaden

Utredningen är gjord på uppdrag av Svensk Byggtjänst och baserar sig på intervjuer med tjänstepersoner i 25 av Stockholms läns 26 kommuner och 30 bostadsutvecklare i samma region. Slutsatsen är att okunskap om marknaden och korrekt målgruppsanalys krävs för att vi inte ska fastna i byggandet av ett ”miljonärsprogram” där bara ett fåtal har råd att bo.

– Nyproduktionen inriktas på den begränsade grupp som har råd att betala höga priser för sina boenden, menar Erik Hellqvist, vd på Svensk Byggtjänst och definierar därmed ett centralt problem.

– Det är inom detta begränsade segment nyproduktion blir av – när prisbilden nått förmodad toppnivå. I övriga segment, där det stora behovet av nya bostäder finns, bromsas nyproduktionen upp eller blir överhuvudtaget inte av.  

Bromsande faktor som fler kan förändra

Av de tre bromsande faktorerna finns två som är avhängiga politiska beslut och arbetsprocesser inom kommunerna och som kan vara svårare att påverka. Den tredje däremot, som handlar om att beslut att bygga har tagits utan att de ansvariga känner till om det alls finns en målgrupp och hur den i så fall ser ut, det kan fler förändra enligt rapporten.

En bättre målgruppsanalys och kännedom om marknaden skulle bidra till en slutprodukt som matchar plånböckerna hos dem som vill och kan köpa.

– Det som kallas marknadspriset borde inte vara beroende av markpriset som bostadsutvecklaren har betalat. Det verkliga marknadspriset är vad den potentiella köparen är beredd att betala för sin bostad, säger Erik Hellqvist och passar på att utmana branschen med en fråga:

– Vilken kommun och vilken större bostadsutvecklare är beredda att tillsammans skapa ett pilotcase där målgruppsanalys och efterfrågan styr försäljningspriset?

I en ny rapport från Svensk Byggtjänst har analytikern och strategen inom bostadsutveckling Michael Zajicek på Kundskaparna, undersökt vad som bromsar bostadsbyggandet. Illustration: Johan Barret
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Bostäder Produktion Projektering Upphandling
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

I en ny rapport från Svensk Byggtjänst har analytikern och strategen inom bostadsutveckling Michael Zajicek på Kundskaparna, undersökt vad som bromsar bostadsbyggandet. Illustration: Johan Barret
Fördjupningsmaterial