Varan har lagts till i varukorgen
Loggbok håller koll på bygget
Teknik 16 mar 2015
I "Produktkollen" loggas alla byggprodukter som används i ett objekt. Foto: Ulf Söderlund
Produktkollen är en helt ny digital loggbok för bygg- och anläggningsprojekt som ger totalkontroll över alla byggprodukter i projektet.

Med stöd av "Produktkollen" kan varje byggprodukts placering i byggnaden dokumenteras. Loggboken tar hand om all kontroll och dokumentation baserat på uppgifter som lämnas i produktredovisningen. Det ger full spårbarhet av alla produkter och utförda arbeten.

 – Produktkollen har utvecklats ur VGV-systemet, där över 1 000 objekt är registrerade. De förändringar vi gjort i samråd med användarna är så stora att vi valt att helt byta namn på produkten, säger Jan Olof Jansson, Produktkollen AB.

Projekt skapas vid beställning

Vid beställning skapar "Produktkollen" ett projekt och tar sedan hand om all dokumentation kring ingående produkter. Alla inblandade entreprenörer och underentreprenörer blir kontaktade av systemet och de får sedan ange vilka produkter de avser att använda. Det tar bara cirka fem minuter per entreprenör. När en produkt angivits matchas den mot en databas och entreprenören får omedelbart besked om produkten uppfyller projektets krav. En matchning görs även mot Basta. Om produkten inte uppfyller projektets krav kan entreprenören byta produkt. Annars genereras automatiskt ett mail med uppgift om avvikelse till beställaren eller platsledningen.

Samlar ihop dokumenten

När en produkt är registrerad av entreprenören hämtar och sammanställer "Produktkollen" automatiskt alla produktanknutna dokument, som:

  • produktblad
  • användarinstruktioner
  • miljöklassningar.

Nyttan med loggboken

Byggherrens, entreprenörens och underentreprenörens tid för att redovisa och dokumentera produkter kommer nästan helt att försvinna. "Produktkollen" sammanställer dessutom automatiskt all dokumentation som behövs till:

  • bopärmar
  • skötselpärmar för fastighetsdriften
  • indikator 14 och 15 i Miljöbyggnads miljöklassningsansökan
  • säkerhetsdatablad för kemiska produkter.

Bygg- och anläggningsprojekt

 – Produktkollen kan användas i alla typer av bygg- och anläggningsprojekt, från projektering till produktion och förvaltning.Vår ambition är att den ska bli Svensk standard, avslutar Jan Olof Jansson.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Fler nyheter

Fördjupningsmaterial