Varan har lagts till i varukorgen

Gemensam styrkeinsats för reservkraft

Energi 6 mar 2015
”Vägledning för hantering av reservkraftprocessen” är ett samarbete mellan Elsäkerhetsverket, Post- och telestyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Livsmedelsverket och Energimyndigheten. Foto: Mostphotos
En ny vägledning för arbetet med reservkraft ska ge konkret hjälp för alla samhällets aktörer att rusta sig för större elavbrott. Som det är i dag finns uppenbara brister.

Sverige har drabbats av ett flertal längre strömavbrott under de senaste åren, inte minst stormen ”Gudrun” som slog ut elnätet i stora delar av landet under lång tid.

Dessa erfarenheter, samt risk- och sårbarhetsanalyser och en enkät till kommunala beredskapssamordnare, har visat att det idag finns uppenbara brister i svensk beredskap för ett längre elavbrott. Enkätsvaren visade att så många som 73 procent av landets kommuner (99 svarade) saknar tillräcklig kunskap för att planera för, upprätthålla och hantera reservkraft under ett driftavbrott i elförsörjningen på ett säkert sätt.

Snabb förändring av elberoende

Idag när många samhällsviktiga verksamheter är helt beroende av el, ställer det höga krav på tillgång till reservkraft när den ordinarie elförsörjningen går ner.

– Det finns inte reservkraft i tillräcklig utsträckning i Sverige idag, det har vi upplevt genom verkliga händelser. Bränslefrågan och uthålligheten är inte planerade för i tillräcklig omfattning.

Det säger Gunnel Göransson som är rådgivare, projektledare och ansvarig för arbetet med vägledningen, och menar att bristerna i hög grad beror på en relativt snabb förändring i samhället vad gäller elberoendet.

Mallar och checklistor i nya vägledningen

Det nyutkomna materialet ”Vägledning för hantering av reservkraftprocessen” är resultatet av ett samarbete som inleddes 2012 mellan Elsäkerhetsverket, Post- och telestyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Livsmedelsverket och Energimyndigheten.

Tillräcklig reservkraft är en angelägenhet för hela Sverige och att myndigheterna samverkar i detta projekt menar man är en styrka.

Syftet med vägledningen är att tillhandahålla konkret guidning för alla samhällsfunktioner i deras arbete med att utveckla en fungerande organisation för reservkraft, både vad det gäller arbetsformer och tekniska lösningar. Till sin hjälp får man målformulering, projektering, besluts- och budgetprocess och en verktygslåda med förslag på mallar och checklistor som stöd i de olika faserna i uppbyggnadsprocessen.

Viktigt att planera och beställa rätt

– Det är ingen ”skrivbordsprodukt”, betonar Gunnel Göransson, utan noga granskad av en rad experter med förankring i verkligheten.  Vi vet av erfarenhet att det gäller att ha planerat rätt och beställt rätt. Med stöd av vår vägledning, som behandlar hela processen från det första ledningsbeslutet till anskaffning och drift, ökar möjligheterna för det svenska samhället att få den reservkraft som faktiskt behövs.

”Vägledning för hantering av reservkraftprocessen” kommer att presenteras vidare på ”Reservkraftdagarna 2015” – en riksturné med start den 23 april mellan fem orter där man får möjlighet att utbyta erfarenheter och bygga nätverk som kan ge ytterligare stöd framåt i processen.

 

Gunnel Göransson är rådgivare, projektledare och ansvarig för arbetet med "Vägledning för hantering av reservkraftprocessen". Foto: Kenneth Nordensten
FAKTA Reservkraftdagarna 2015

Sundsvall 23 april

Luleå 7 maj

Göteborg 3 september

Lund 10 september

Stockholm 24 september

Bevaka ämnen i artikeln

Energi
Fackområden

El & Tele Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Gunnel Göransson är rådgivare, projektledare och ansvarig för arbetet med "Vägledning för hantering av reservkraftprocessen". Foto: Kenneth Nordensten
FAKTA Reservkraftdagarna 2015

Sundsvall 23 april

Luleå 7 maj

Göteborg 3 september

Lund 10 september

Stockholm 24 september