Varan har lagts till i varukorgen
Förslag till regler för ledningsrätt i tomträtt
Bestämmelser 26 mar 2015
I en proposition som överlämnats till riksdagen förslår regeringen att det ska bli möjligt att bevilja ledningsrätt direkt i tomträtten.

Samhällsviktiga ledningar som behövs för till exempel el och telekommunikation måste kunna dras effektivt och reglerna för detta måste vara rättssäkra. Ledningsrätt kan bara beviljas för vissa slag av ledningar och anordningar, bland annat:

  • koncessionspliktiga elektriska starkströmsledningar
  • vissa vatten- eller avloppsledningar
  • anordningar som ingår i ett elektroniskt kommunikationsnät för allmänt ändamål.

Enligt ledningsrättslagen innebär en ledningsrätt att någon får tillstånd att dra ledning över en fastighet. När lagen kom till 1973 övervägdes det om även tomträtter skulle omfattas. Det bedömdes då som onödigt.

I dag är cirka 60 000 fastigheter upplåtna med tomträtt. Den osäkert som råder om vilken ställning en ledningsrätt har i förhållande till en tomträtt orsakar problem. I proposition 2014/15:74 "Ledningsrätt i tomträtt" föreslår regeringen därför tydligare lagstiftning om ledningar som behöver dras fram över en tomträtt. Förslaget innebär att det ska bli möjligt att bevilja ledningsrätt direkt i tomträtten.

Ikraftträdande

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.

Mobilmast
Ett exempel på en problematisk situation är när en teleoperatör vill få ledningsrätt för en basstation för mobiltelefoni, som ska placeras på en byggnad som tillhör en tomträttshavare. Foto: Ulf Söderlund
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Telekommunikation Vatten och avlopp
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Mobilmast
Ett exempel på en problematisk situation är när en teleoperatör vill få ledningsrätt för en basstation för mobiltelefoni, som ska placeras på en byggnad som tillhör en tomträttshavare. Foto: Ulf Söderlund
Fördjupningsmaterial