Varan har lagts till i varukorgen
Fel med enstegstätade fasader enligt HD
Bostäder 20 mar 2015
HD konstaterar att det var fel att använda enstegstätade fasader men har ännu inte avgjort frågan om eventuellt skadestånd. Foto: Anders Wester
Högsta domstolen har i en dom konstaterat att användningen av enstegstätade fasader i nybyggda småhus innebär att entreprenaden är felaktig. Däremot har frågan om eventuell ekonomisk ersättning inte avgjorts.
Nu har en del i den uppmärksammade tvisten om fuktskadade enstegstätade fasader avgjorts av Högsta domstolen, HD. Tvisten gäller enfamiljshus som uppfördes under åren 1999–2003 av Myresjöhus i området Erlandsdal i Svedala. Ägarna har, med bistånd av Konsumentombudsmannen, överklagat den tidigare domen i hovrätten som friat entreprenören från ansvar. Ägarna till husen vill ha ersättning för byte av de fuktskadade ytterväggarna.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Juridik
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter