Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Fel med enstegstätade fasader enligt HD
Bostäder 20 mar 2015
HD konstaterar att det var fel att använda enstegstätade fasader men har ännu inte avgjort frågan om eventuellt skadestånd. Foto: Anders Wester
Högsta domstolen har i en dom konstaterat att användningen av enstegstätade fasader i nybyggda småhus innebär att entreprenaden är felaktig. Däremot har frågan om eventuell ekonomisk ersättning inte avgjorts.
Nu har en del i den uppmärksammade tvisten om fuktskadade enstegstätade fasader avgjorts av Högsta domstolen, HD. Tvisten gäller enfamiljshus som uppfördes under åren 1999–2003 av Myresjöhus i området Erlandsdal i Svedala. Ägarna har, med bistånd av Konsumentombudsmannen, överklagat den tidigare domen i hovrätten som friat entreprenören från ansvar. Ägarna till husen vill ha ersättning för byte av de fuktskadade ytterväggarna.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Enstegstätade fasader

Att en fasad är enstegstätad innebär, till skillnad från tvåstegstätad, att det inte finns någon luftspalt bakom det yttre fasadskiktet som kan ta hand om inträngande regnvatten. Det har upptäckts omfattande skador i byggnader med putsade enstegstätade fasader. Konstruktionen används inte längre vid nybyggnation i Sverige.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Juridik
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Enstegstätade fasader

Att en fasad är enstegstätad innebär, till skillnad från tvåstegstätad, att det inte finns någon luftspalt bakom det yttre fasadskiktet som kan ta hand om inträngande regnvatten. Det har upptäckts omfattande skador i byggnader med putsade enstegstätade fasader. Konstruktionen används inte längre vid nybyggnation i Sverige.

Fördjupningsmaterial