Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Effektivare rapportering av byggverksamhet
Lov och tillsyn 17 mar 2015
Både Skatteverket och SCB vill ha information från kommunen när ett bygglov eller ett startbesked beviljats. Foto: Ulf Söderlund
Automatiserad rapportering av pågående byggverksamhet från byggnadsnämnd till myndigheter kan bli lönsamt för bägge parter.
Sveriges kommuner har skyldighet att löpande rapportera både till Skatteverket och Statistiska centralbyrån, SCB, om pågående byggverksamhet. I dag sker en stor del av arbetet manuellt.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Dataleveranser från kommunerna

Den tekniska specifikationen SIS-TS 637010:2014 tar upp leveranser av data från kommunerna till Skatteverket vid beslut om startbesked för:

 • ny- eller tillbyggnad
 • inredning av ytterligare bostad eller lokal
 • ändrad användning
 • rivning.

Skatteverket ska även informeras om beslut om beviljat rivningslov

Leveranser till SCB ska göras vid beslut om:

 • beviljat bygglov för ny- eller tillbyggnad
 • startbesked för ny- eller tillbyggnad
 • slutbesked och interimistiskt slutbesked för ny- eller tillbyggnad
 • startbesked om inredning av ytterligare bostad eller lokal eller om ändrad användning
 • slutbesked om inredning av ytterligare bostad eller lokal eller om ändrad användning
 • beviljat rivningslov
 • startbesked vid rivning.

SCB ska även få information vid anmälan om eller vid beslut om beviljat bygglov om inredning av ytterligare bostad eller lokal eller om ändrad användning.

XML

XML står för Extensible Markup Language. Målet med XML är att utföra uppgifter som HTML inte klarar. XML passar till många områden som till exempel:

 • ordbehandlings- och kalkylprogram
 • databaser
 • ekonomisystem.

XML är tänkt att vara helt oberoende av hård- och mjukvara.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Lov och tillsyn Teknik Projektering
Fackområden

Husbyggnad
Fler nyheter

FAKTA Dataleveranser från kommunerna

Den tekniska specifikationen SIS-TS 637010:2014 tar upp leveranser av data från kommunerna till Skatteverket vid beslut om startbesked för:

 • ny- eller tillbyggnad
 • inredning av ytterligare bostad eller lokal
 • ändrad användning
 • rivning.

Skatteverket ska även informeras om beslut om beviljat rivningslov

Leveranser till SCB ska göras vid beslut om:

 • beviljat bygglov för ny- eller tillbyggnad
 • startbesked för ny- eller tillbyggnad
 • slutbesked och interimistiskt slutbesked för ny- eller tillbyggnad
 • startbesked om inredning av ytterligare bostad eller lokal eller om ändrad användning
 • slutbesked om inredning av ytterligare bostad eller lokal eller om ändrad användning
 • beviljat rivningslov
 • startbesked vid rivning.

SCB ska även få information vid anmälan om eller vid beslut om beviljat bygglov om inredning av ytterligare bostad eller lokal eller om ändrad användning.

XML

XML står för Extensible Markup Language. Målet med XML är att utföra uppgifter som HTML inte klarar. XML passar till många områden som till exempel:

 • ordbehandlings- och kalkylprogram
 • databaser
 • ekonomisystem.

XML är tänkt att vara helt oberoende av hård- och mjukvara.

Fördjupningsmaterial