Varan har lagts till i varukorgen
Detaljplanstandard med nytt angreppssätt
Lov och tillsyn 3 mar 2015
Förslag till en ny utgåva av standarden för detaljplaner är nu ute på remiss. Standarden utformas så att den kan hantera detaljplaner som följer dagens regelverk, äldre regelverk och kommande förändringar i regelverken.
Den första utgåvan av standarden ”Geografisk information – Detaljplan – Applikationsschema för planbestämmelser, SS 637040”, publicerades år 2010. Sedan dess har regelverk som plan- och bygglagen, PBL, och Boverkets allmänna råd utvecklats. I förslaget till ny standard har anpassningar gjorts till rådande regelverk men den har också utformats så att den bättre kan hantera förändringar.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Lov och tillsyn Bostäder Teknik Projektering
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter