Varan har lagts till i varukorgen
Bättre upphandling av stora värmepumpar
Energi 4 mar 2015
Flera branschföretag arbetar tillsammans för att få tryggare upphandlingar av stora värmepumpar. Foto: Thord Sköldekrans
Nya gemensamma villkor för upphandling av värmepumpar i fastigheter ska minska risken för missförstånd mellan beställare och entreprenör.

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, Fastighetsägarna, Riksbyggen, SABO, Bostadsrätterna och HSB har tillsammans tagit fram gemensamma villkor för totalentreprenader av värmepumpar i fastigheter. Villkoren kallas GTVF 14 och fungerar som ett komplement till de allmänna bestämmelserna för totalentreprenader, ABT 06, då de förtydligar ansvaret för viktiga områden vid en värmepumpentreprenad.

Mindre missförstånd ger en besparing

GTVF 14 handlar bland annat om vilka uppgifter entreprenören baserar sitt anbud på och vem som lämnat dessa uppgifter. Den tar även upp återställning av mark.

Målet med villkoren är främst att de ska underlätta för både beställare och entreprenör. Villkoren ska bidra till mindre missförstånd, vilket kan spara både tid, pengar och energi.

Fler hjälpdokument kommer

Per Jonasson, vd på Svenska Kyl och Värmepumpföreningen, berättar att villkoren som nu tagits fram, är ett första steg i gruppens gemensamma arbete med att öka tryggheten i upphandlingen.

– Villkoren var nyckeln för att köra igång processen. Nu fortsätter vi arbetet med att ta fram ytterligare hjälpdokument som kontraktförslag, korrekta kalkyler, anbudshandlingar, förfrågningsunderlag, checklista inför upphandling samt en verifieringsmodell för energiförbrukning efter montage.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Upphandling
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial