Varan har lagts till i varukorgen

Våtrumskassetter i ny marknadsöversikt

Renoveringar 6 maj 2015
Stamrenovering med våtrumskassetter kan spara tid och pengar. Foto: LK Systems AB
Det blir allt vanligare med våtrumskassetter som alternativ till traditionellt stambyte. Tidningen VVS-Forum har samlat ett tiotal leverantörer i en marknadsöversikt.

Istället för att riva väggar för att komma åt gamla rör vid en stamrenovering kan en våtrumskassett installeras i badrummet. I våtrumskassetten samlas alla installationerna, det vill säga kall- och varmvattenrör, varmvattencirkulation, värmerör samt avloppsrör. De gamla rören lämnas kvar i befintliga schakt.

Fördelarna med en våtrumskassett i jämförelse med ett traditionellt stambyte är att bytet kan utföras snabbare, renare och billigare.

Skillnader mellan systemen

Metoden har funnits i många år men det är inte det första fastighetsägaren tänker på vid ett stambyte, menar Jan Fredriksson på VVS-Forum. Det har dock blivit vanligare att göra stambyte på detta sätt.

I en översikt samlar VVS-Forum leverantörerna av våtrumskassetter som finns på den svenska marknaden. Viktigt att notera är att det finns skillnader mellan systemen. Alla har samtliga rörinstallationer men de kan även innehålla spolcistern till WC och ha vägghängd WC monterad. Flera anger även att ventilation kan ingå.

Viktigt följa monteringsanvisningen

VVS-Forum har pratat med Säker Vatten som har granskat flera av produkterna som finns på marknaden. Enligt dem är en av de viktigaste sakerna att tänka på vid installation av våtrumskassetter, att följa leverantörens monteringsanvisning.

Säker Vatten belyser även vikten av att våtrumskassetterna ansluts så att branschreglerna uppfylls och att temperaturen på kallvatten inte bör överskrida 24°C på åtta timmar.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Vatten och avlopp Värme Bostäder Teknik
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial