Varan har lagts till i varukorgen
Spisvaktsstandard fastställd
En ny svensk standard, SS-EN 50615 för spisvakter, publicerades den 15 april och är nu gällande. Standarden möjliggör rättvisare krav på marknaden och underlättar för kravställare och inköpare.

Den nya spisvaktsstandarden som arbetats fram inom Europa fastställs nu som svensk standard, SS-EN 50615 utgåva 2015:1 med titeln "Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Särskilda fordringar på anordningar för att förhindra eller släcka brand på elspisar (spisvakter)", och det blir då tydligare vad som avses med begreppet spisvakt.

En av stötestenarna i standardiseringen runt spisvakter var just att definiera hur en spisvakt kan fungera. Det grundläggande var att tillåta både system som släcker brand och system som slår av spänningen till spisen och på så sätt förhindrar att brand uppstår.

Tre kategorier, A B och AB, av spisvakter

A innefattar en spisvakt som ska släcka en brand och stänga av spisen. Den här modellen förekommer inte i Sverige i dagsläget.

B ska förebyggande stänga av spisen/hällen/plattan innan det uppstår en brand. Det här är det vi i Sverige är vana att kalla för spisvakt. Enheten ska stänga av spisen när det börjar bli farligt helt enkelt.

AB ska verka förebyggande mot spisbranden samt släcka om en eld uppstår. Den fungerar alltså på samma sätt som A och B kategorierna sammantaget.

Standarden SS-EN 50615 för spisvakter är en tilläggsdel till SS-EN 60335-1 (hushållsapparater) och denna del 1 gäller för de flesta allmänna fordringar som skydd mot elchock, mekaniska fordringar, isolationsavstånd med mera.

FAKTA Om Föreningen Spisvaktsstandard

Föreningen Spisvaktsstandard är en allmännyttig, ideell förening med syftet att sprida och främja kunskap om den nya standarden för spisvakter och dess användningsområden.
Föreningen Spisvaktsstandard kommer att samla och publicera information om innehållet i standarden och på så sätt ge riktlinjer för alla som berörs av spisvakter. Föreningen kommer verka för att lyfta fram standarden som en tydlig riktlinje för spisvakter och vilka krav beställare och användare kan ställa.

 

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Säkerhet- och larmsystem Bostäder Brand Elinstallation Bestämmelser
Fackområden

El & Tele Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om Föreningen Spisvaktsstandard

Föreningen Spisvaktsstandard är en allmännyttig, ideell förening med syftet att sprida och främja kunskap om den nya standarden för spisvakter och dess användningsområden.
Föreningen Spisvaktsstandard kommer att samla och publicera information om innehållet i standarden och på så sätt ge riktlinjer för alla som berörs av spisvakter. Föreningen kommer verka för att lyfta fram standarden som en tydlig riktlinje för spisvakter och vilka krav beställare och användare kan ställa.

 

Fördjupningsmaterial