Varan har lagts till i varukorgen
Nytt direktiv ska förebygga kemikalieolyckor
Bestämmelser 20 maj 2015
Industri
Detaljplan krävs när ett byggnadsverk placeras i närheten av en verksamhet som omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Foto: Michael Erhardsson
Genomförandet av det så kallade Seveso III-direktivet i Sverige medför bland annat ändringar i plan- och bygglagen, PBL, och i miljöbalken.
Riksdagen har beslutat om de lagändringar som krävs för att genomföra det så kallade Seveso III-direktivet i Sverige. Seveso III-direktivets syfte är att förebygga allvarliga olyckshändelser inom industrier som hanterar kemikalier.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Lov och tillsyn Miljö
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter