Varan har lagts till i varukorgen
Vägledningar om buller
Naturvårdsverkets vägledning om buller
Lov och tillsyn 4 maj 2015
Värmepumpar
Naturvårdsverkets vägledning beaktar nu även buller från exempelvis värmepumpar. Foto: Mrfotos
Naturvårdsverket har gett ut en vägledning för bedömning om buller från industrier och andra verksamheter med liknande buller är störande för till exempel bostäder, skolor och vårdlokaler.
På uppdrag av regeringen har Naturvårdsverket tagit fram en vägledning som ska stötta kommuner och länsstyrelser vid bedömning om buller vid en bostad eller en skola kan vara en olägenhet för de som bor eller vistas där. Vägledningen gäller för befintliga hus och avser bullret utomhus. Det man tittar på är hur mycket det bullrar vid fasaden, till exempel vid en uteplats intill huset eller en skolgård.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Lov och tillsyn Miljö Bostäder
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter