Varan har lagts till i varukorgen

Miljöhandbok för upphandlare

Miljö 20 maj 2015
Nu har skriften ”Miljöhandbok för upphandlare” kommit som ska göra det lättare att ställa miljökrav. Foto: Katarina Brown
Swerea och Kammarkollegiet har tillsammans tagit fram en miljöhandbok som upphandlare kan använda vid statlig upphandling för att stärka hållbarhetshänsynen i ramavtal.

I Sverige omfattar offentlig upphandling cirka 400 miljarder kronor, vilket är 20 procent av BNP, Bruttonationalprodukten. Hållbar utveckling innefattar såväl social, ekonomisk som miljömässig hållbar utveckling. I Miljöhandboken kommer dessa tre aspekter av hållbar utveckling att behandlas, men fokus ligger på miljöaspekterna.

– Vi på Swerea IVF är mycket stolta och glada över att ha fått vara med och utforma handboken, säger Stefan Posner, kemikalieexpert och medförfattare till boken, i ett pressmeddelande. Vi hoppas att den ska komma till stor nytta och bidra på ett positivt sätt till ett hållbart samhälle och inte minst till utvecklingen av hållbara varor och tjänster.

Hjälp ställa relevanta krav

Miljöhandboken ska hjälpa upphandlare att ställa relevanta miljökrav vid upphandling av varor och tjänster och är ett komplement till exempelvis Konkurrensverkets (före detta Miljöstyrningsrådets) upphandlingskriterier och ska bidra med fakta kring hur miljökrav kan ställas. Miljökrav vid upphandling kan innefatta bland annat energianvändning, livslängd, skadliga ämnen, strålning, återvinning och miljöledningssystem.

Boken kan användas av alla upphandlare för att minimera miljöpåverkan vid inköp av varor och tjänster ur ett livscykelperspektiv.

Innehåller konkret hjälp

Handboken innehåller texter om olika hållbarhetsfrågor, konkret hjälp och exempel på hur krav kan utformas och följas upp. Det finns också referenser till lagstiftning, miljömärkningar och annat smått och gott som kan vara bra att veta inför upphandlingar.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Miljö Upphandling
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

Fördjupningsmaterial