Varan har lagts till i varukorgen
Mer plats än väntat på Stockholms gator
Vägar och gator 21 maj 2015
En ny rapport från KTH visar att trafikutrymmet inte är utnyttjat till max. Foto: Michael Erhardsson
Det finns överraskande gott om ledigt trafikutrymme i Stockholm. Det visar en rapport som forskare på Kungliga Tekniska högskolan, KTH, tagit fram på uppdrag av Trafikverket.

Personbilar står parkerade 96 procent av tiden, i de bilar som rullar finns i genomsnitt 3,8 lediga platser och svåra trafikstockningar förekommer endast på en mycket liten del av vägnätet. Det framkommer av KTH-forskaren Anders Gullbergs rapport "Här finns den lediga kapaciteten i storstadstrafiken".

Vad är bäst för miljön?

I rapporten synliggörs den lediga kapaciteten i storstadstrafiken och hur den på olika sätt skulle kunna utnyttjas.

– Den stora och utmanande frågan i rapporten är hur all denna kapacitet ska användas och fördelas så att alla kan dra nytta av den. Alla inklusive miljön, säger Anders Gullberg i ett pressmeddelande.

Tillsammans med Anna Kramers, chef för miljöstrategisk analys vid KTH föreslår Anders Gullberg en digital trafikplan som skulle kunna fördela de lediga resurserna i Stockholmstrafiken så att köer nästan helt skulle försvinna, samtidigt som stora miljövinster ges. 

Jämför olika trafikslag med varandra

Av rapporten framkommer det vidare att vissa trafikslag är mycket ekonomiskt, kapacitets-, miljö- och utrymmesmässigt effektivare än andra. Bussar förmedlar till exempel sju gånger så många resenärer som personbilar i stadstrafiken och är fem gånger bättre miljömässigt. Ytmässigt är pendling med spårtrafik 60 gånger så effektivt som med personbil.

Dessutom kan bussar med hjälp av reserverade körfält klara 15 gånger så många passagerare som personbilar. Undviks sammanbrott i fordonsflödet på motorvägar kan tusentals fler bilar komma fram. Små förändringar har stora effekter. Ett exempel visar att med en minskning om 500 bilar innan stoppet kan ytterligare nästa 10 000 bilar komma fram de närmaste timmarna.

Bevaka ämnen i artikeln

Vägar och gator Miljö Tillgänglighet
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter