Varan har lagts till i varukorgen

Insamlingsansvaret hamnar hos kommunerna

Avfall 22 maj 2015
Genom att lägga över insamlingsansvaret på kommunerna blir det enklare för invånarna i landet att sortera sitt hushållsavfall menar regeringen. Foto: Michael Erhardsson
Kommunerna får tillbaka insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper. Regeringen har tillsatt en utredare som ska ta fram ett förslag på hur ansvaret skulle kunna se ut.

Syftet med regeringens förslag är att förenkla för hushållen att lämna ifrån sig sitt förpackningsavfall och returpapper. Idag är insamlingsansvaret delat mellan kommunerna och producenterna. Det är också viktigt att den nya modellen för insamlingen håller en hög kvalitet och leder till en hög grad av materialåtervinning.

Utredaren ska:

  • ge förslag på hur det insamlade avfallet ska överlämnas till producenterna, som fortsatt har ett producentansvar, och hur producenterna ska ersätta kommunerna för insamlingen
  • föreslå hur en effektiv tillsyn över insamlingen och återvinningen kan möjliggöras
  • undersöka vilka konsekvenser som ett förändrat ansvar får för de berörda aktörerna och samhället i stort
  • lämna författningsförslag som lägger fast regelverket för den valda lösningen.

I samband med att utredningen tillsätts kommer kravet på tillstånd för insamling av förpackningsavfall och returpapper att skjutas två år framåt, till 1 april 2019. På så sätt behöver inte den som vill driva ett insamlingssystem påbörja eventuellt onödiga förberedelser.

Uppdraget ska redovisas till Miljö- och energidepartementet senast 18 december 2015.Bevaka ämnen i artikeln

Avfall Miljö
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter