Varan har lagts till i varukorgen
Hjälpmedel för beräkning av byggsanktionsavgifter
Lov och tillsyn 29 maj 2015
En byggsanktionsavgift kan bli mycket hög och byggnadsnämnden måste dessutom ta ut avgiften, även om överträdelse inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Foto: Ulf Söderlund
Det är inte lätt, varken för byggnadsnämndens handläggare eller för den som ska bygga, att beräkna eventuell byggsanktionsavgift vid en olovlig åtgärd. Boverket har nu tagit fram en guide som ska underlätta beräkning av byggsanktionsavgifter.

Boverkets guide för beräkning av byggsanktionsavgifter underlättar arbetet med att bedöma avgifternas storlek vid tillsynsbeslut och att göra det på ett rättssäkert sätt. Guiden hanterar de drygt 100 olika beräkningsgrundande formlerna som finns i plan- och byggförordningens nionde kapitel.

Utvecklad av Boverket

Guiden har utvecklats av Stefan Hallin på Boverket. Till grund för guiden ligger en beräkningsmodell för byggsanktionsavgifter baserad på ett excel-ark, framtagen av länsstyrelsen i Västra Götaland. Stefan Hallin såg fördelarna med modellen och beslutade att göra ett användarvänligare gränssnitt. Slutresultatet av beräkningen blir en innehållsrik bilaga som kan ligga till underlag för byggnadsnämndens beslut. Den är också användbar i den kommunikation som ska ske innan möte i till exempel byggnadsnämnden med den som en sanktionsavgift kan komma att riktas mot.

Gratis att använda

Guiden är gratis att använda, både för byggnadsnämndens handläggare och för den som bygger. Den finns på PBL kunskapsbanken och på webbsidan om Bygglov på boverket.se. Själva beräkningen görs direkt på webbplatserna.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Lov och tillsyn Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial