Varan har lagts till i varukorgen
Debatt

God kvalitet i förvaltningen? Självklart, om det är gratis

Per Forsling 6 maj 2015
Utvecklingschef Stockholmshem
De allra flesta föredrar god service framför dålig service. Många är också beredda att betala mer för att få extra god service. På samma sätt som man är beredd att välja lägre pris och då också acceptera lägre service. Så fungerar det på i princip alla marknader i vårt samhälle i dag. Dock inte på marknaden för bostadshyresrätter.
Per Forsling
Utvecklingschef Stockholmshem

Hur tänker du kring kundbemötande och kundnöjdhet? Är det viktigt att få bra service? Är du i så fall beredd att betala för den? Hyresnivån i bostadshyresrätter bestäms av ett så kallat bruksvärde som starkt förenklat ska avspegla hyresgästens värderingar inom tre områden; standard, läge och förvaltningskvalitet. De två första områdena - läge och standard- handlar om var bostaden finns och hur den ser ut. Den tredje delen – förvaltningskvalitet - handlar i stor utsträckning om just servicefaktorer.

En bra grundnivå i service

En fastighetsägare ska hålla en bra grundnivå i sin service, alltid. Men en fastighetsägare som håller en extra hög servicekvalitet, hög tillgänglighet vid felanmälan, snabb ärendehantering, effektiva processer och aktivt förvaltningsarbete kan sägas ha en högre förvaltningskvalitet än en fastighetsägare som har låga serviceambitioner. Rimligen borde en fastighetsägare med god service få mer betalt än en fastighetsägare med låg service, enligt de principer som råder på oreglerade marknader.

Nöjda kunder borde ge högre intäkt

En fastighetsägare som kan visa att deras kunder är nöjdare borde alltså rimligen få en högre intäkt, men i praktiken är det tyvärr inte så. Att jobba med en professionell och aktiv förvaltning ger inte självklart ökade intäkter. I årliga förhandlingar mellan fastighetsägare och Hyresgästföreningen visar det sig alltför ofta att bra service inte betalar sig. Och det omvända är om möjligt ännu mer provocerande - en fastighetsägare med låg service får lika mycket betalt som en fastighetsägare med hög service.

Att jobba med service i hyresfastigheter har förvisso en hel del ekonomiska fördelar, på kostnadskontot. Hög service innebär mindre underhållskostnader, lägre omflyttning, färre felanmälningar och andra kostnadsbesparingar. Men ger alltför sällan en högre intäkt.

Prioritera service

Genom att ge bra fastighetsägare mer betalt än sämre fastighetsägare kommer bostads­hyresmarknaden att efterlikna situationen i övriga samhället där bra service uppskattas och faktiskt lönar sig. Allt som krävs inom nuvarande system är att parterna som förhandlar hyror prioriterar service och enas om att det har verklig betydelse. Det kan väl inte vara så svårt?

OM Per Forsling

Civilingenjör med femton års erfarenhet av fastighetsföretagande. Specialiserad på fastighetsägaransvar, förvaltningsfrågor, teknisk utveckling, it- och energimarknadsfrågor. Gillar att dra nytta av marknadskrafterna för att åstadkomma utveckling. 

Per Forsling
Utvecklingschef Stockholmshem
Bevaka ämnen i artikeln

Fackområden

Förvaltning
Fler nyheter

OM Per Forsling

Civilingenjör med femton års erfarenhet av fastighetsföretagande. Specialiserad på fastighetsägaransvar, förvaltningsfrågor, teknisk utveckling, it- och energimarknadsfrågor. Gillar att dra nytta av marknadskrafterna för att åstadkomma utveckling.