Varan har lagts till i varukorgen
GIS-verktyg för rätt avloppskrav
Vatten och avlopp 28 maj 2015
JTI och SLU har tagit fram en riskkarteringsmetod med stöd av en litteratursammanställning samt genom dialog med forskare och verksamma miljöinspektörer. Illustration: JTI
Många av Sveriges enskilda avlopp behöver åtgärdas. JTI har tillsammans med SLU utvecklat ett GIS-baserat verktyg som kan bedöma reningsbehoven utifrån lokala förutsättningar.
De lokala förutsättningarna antas ha stor betydelse för enskilda avloppssystems miljöpåverkan men det finns inga tydliga riktlinjer för berörda myndigheter hur man bedömer påverkansrisken. Med detta som bakgrund inledde JT Institutet för jordbruks- och miljöteknik, tillsammans med Sveriges Lantbruksinstitut, SLU, ett projekt med syftet att ta fram ett nationellt verktyg med vägledande riktlinjer för att bedöma olika miljöskyddsnivåer. Genom att använda analyser i GIS, ett datorbaserat infor

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Miljö
Fackområden

Anläggning Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter