Varan har lagts till i varukorgen

Fyra miljoner till projekt inom små avlopp

HaV ger 3,9 miljoner kronor till att minska utsläpp från små avlopp. Foto: Kungsbacka kommun
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, gör en satsning på projekt som kan minska utsläppen från små avlopp. Tolv projekt får dela på cirka 4 miljoner kronor.

I fjol fick elva projekt dela på 4,7 miljoner kronor. Pengarna gick bland annat till att ta fram rutiner för kommunernas tillsyn av minireningsverk. I år har HaV valt ut tolv projekt som löper under 2015 och en del även under 2016, vilka tillsammans får dela på 3 895 026 miljoner kronor.

– I några fall rör det sig om projekt som fick pengar till förstudier i fjol och som nu får pengar för att kunna arbeta vidare, säger Åsa Gunnarsson utredare på enheten för miljöprövning och miljötillsyn på HaV.

Det kan handla om utveckling av praktiska verktyg som underlättar bedömningar vid prövning och tillsyn av små avloppsanläggningar, exempelvis inom smittskydd. De kan också handla om projekt för test, utvärdering och jämförelse av olika reningstekniker för exempelvis smittämnen, syreförbrukande ämnen och näringsämnen.

Många bristfälliga avlopp

Små avloppsanläggningar är en relativt stor källa till utsläpp av övergödande ämnen och kan även bidra till risk för smittspridning. I dag finns ungefär 700 000 små avloppsanläggningar som bidrar med nästan lika mycket fosfor som de större reningsverken gör tillsammans.

– Målet med vår satsning är att inhämta, sprida kunskap och bidra till utvecklingen av metoder för att minska utsläpp av övergödande ämnen och patogener från små avloppsanläggningar, säger Åsa Gunnarsson.

FAKTA Aktuella projekt

 • Bakterieutsläpp från små avlopp, LTU
 • Fosforfällor - hur länge fungerar de, LTU
 • Standardiserad utvärdering av paketlösningar för avloppsvatten från bad, disk och tvätt, JTI
 • Marknadsöversikt, produkter för enskilt avlopp, VA-guiden
 • Gemensamhetsanläggningar, VA-guiden
 • Vattengenomsläpplighet för bergkrossmaterial i markbäddar, JTI
 • Kunskapsspridning för mikrobiell riskanalys, Chalmers
 • GIS-verktyg för prövning och tillsyn, WSP
 • Riktlinjer registrering av uppgifter små avlopp, WSP
 • Enskilda avlopp – fosforfällor, Miljösamverkan Halland
 • Webbutbildning om små avlopp för nya inspektörer, VA-guiden
 • Biokol, SLU
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Forskning Miljö
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Aktuella projekt

 • Bakterieutsläpp från små avlopp, LTU
 • Fosforfällor - hur länge fungerar de, LTU
 • Standardiserad utvärdering av paketlösningar för avloppsvatten från bad, disk och tvätt, JTI
 • Marknadsöversikt, produkter för enskilt avlopp, VA-guiden
 • Gemensamhetsanläggningar, VA-guiden
 • Vattengenomsläpplighet för bergkrossmaterial i markbäddar, JTI
 • Kunskapsspridning för mikrobiell riskanalys, Chalmers
 • GIS-verktyg för prövning och tillsyn, WSP
 • Riktlinjer registrering av uppgifter små avlopp, WSP
 • Enskilda avlopp – fosforfällor, Miljösamverkan Halland
 • Webbutbildning om små avlopp för nya inspektörer, VA-guiden
 • Biokol, SLU
Fördjupningsmaterial