Varan har lagts till i varukorgen

Energimyndigheten förkastar viktningsfaktorer

Energi 22 maj 2015
Energimyndighetens tydliga ståndpunkt ska möjliggöra en effektiv utveckling av ett hållbart energisystem. Foto: Stefan Örnefeldt
Energipriserna ska styra valet av energibärare inte viktnings- och primärenergifaktorer. Det menar Energimyndigheten, som redovisat sin ståndpunkt i en promemoria.

I samband med Boverkets arbete att ta fram förslag till NNE-krav, nära-noll-energi, har diskussionen om viktnings- och primärenergifaktorer blivit aktuell, då dessa kan användas för att styra valet av energislag i byggnader.

Nu har Energimyndigheten redogjort för sin syn på användningen av viktnings- och primärenergifaktorer i styrmedel.

Energipriserna ska utgöra viktningen

Energimyndigheten anser att viktnings- och primärenergifaktorer för energibärare inte bör användas. Energipriserna ska istället utgöra viktningen. Orsaken är att de anser att viktningsfaktorerna leder till att energimarknadernas funktion blir sämre, då prissignalerna inte tillåts verka fullt ut.

Energimyndigheten vill att ett större fokus ska läggas på utvecklingen av en bättre fungerande energimarknad, inte minst värmemarknaden.

Ser positivt på ståndpunkten

Fastighetsägarna Sverige och Svenskt Geoenergicentrum är några i branschen som ser positivt på Energimyndighetens ståndpunkt.

- Jag instämmer helt i Energimyndighetens slutsatser. Det diskuteras att införa primärenergifaktorer vid beräkning av energianvändning enligt byggreglerna, men jag anser att vi redan har en differentiering mellan olika energislag i våra byggregler, och att det räcker, säger Yogesh Kumar, miljöchef på Fastighetsägarna Sverige, till tidningen Energi & Miljö.

FAKTA Kort om NNE

Boverket och Energimyndigheten arbetar just nu med att utvärdera befintliga och nya lågenergibyggnader samt ta fram förslag på hur energikraven för NNE-byggnader ska se ut. Senast i juni 2015 ska de redovisa sitt arbete till Näringsdepartementet.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Hållbarhet Produktion Värme
Fackområden

VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Kort om NNE

Boverket och Energimyndigheten arbetar just nu med att utvärdera befintliga och nya lågenergibyggnader samt ta fram förslag på hur energikraven för NNE-byggnader ska se ut. Senast i juni 2015 ska de redovisa sitt arbete till Näringsdepartementet.

Fördjupningsmaterial