Varan har lagts till i varukorgen
Tips om bra energiberäkningar på branschdag
Energi 27 maj 2015
På Energiberäkningsdagen träffades branschen för att diskutera och lära sig mer om energiberäkningar. Foto: Louise Rosén
Inom kort kommer Sveby att presentera brukarindata för skolor och förskolor, som kan användas för energiberäkningar. Det var en av nyheterna som presenterades på Energiberäkningsdagen som nyligen hölls i Solna.

– Vi måste fundera över energiberäkningars träffsäkerhet. Förutse den framtida energianvändningen och beakta köldbryggor.

Det sa Helena Bülow-Hübe från Fojab arkitekter, då hon inledde "Energiberäkningsdagen" som Svensk Energiutbildning anordnade i början av maj. Då träffades 120 energiexperter för att lyssna på föredrag om energiberäkningar och diskutera svårigheterna med det.

En av nyheterna som diskuterades under dagen var att Sveby håller på att ta fram fler brukarindata för energiberäkningar. (Sveby är ett program som tar fram hjälpmedel för överenskommelser om energianvändning.)

– Idag finns det endast brukarindata för kontor och bostäder men snart presenterar vi även brukarindata för undervisningslokaler. Min förhoppning är att de är klara till sommaren, åtminstone ska en remiss gå ut då, berättade Per Levin, Projektengagemang.

Ställ tydliga krav på konsulten

Catarina Warfvinge från Bengt Dahlgren poängterade, under en av sina föreläsningar, att det är bra att använda Svebys brukarindata för energiberäkningar i tidigt skede, men sedan ska "riktiga" siffror användas. Hon talade även om vad beställaren ska tänka på när en energiberäkning handlas upp och vilka krav som kan ställas på konsulten som utför beräkningen.

Man ska inte vara rädd för att ställa tydliga krav på konsulten för det kostar inte så mycket mer. Det som är dyrt när man gör en energiberäkning är att lägga in all data, göra alla mätningar, ta reda på temperaturverkningsgrader och U-värde på fönster.

Hur kraven ställs beror på vad energiberäkningen ska användas till. Det kan vara för att bestämma åtgärder, för bygglov eller för att kolla utbyten. Enligt Catarina Warfvinge finns det många saker som påverkar energianvändningen som kan vara lätt att glömma. Det finns kanske fler hissar än vanligt eller elvärmda takbrunnar, läs mer om detta i faktarutan intill.

Energiberäkningar kan och ska göras tidigt

Helena Bülow-Hübe, Fojab arkitekter, förklarade när man ska göra energiberäkningar. Hon slog fast att det måste ske tidigt. Men energiberäkningen kan vara grov och i många fall kan det räcka med en U-värdesberäkning.
– Vi får inte gå på uttalandet att det inte går att göra energiberäkningar om inte projekteringen är klar. Det går visst, med antaganden och erfarenheter, framhöll hon.

Beräkningar i tidigt skede är till för att lägga fast tekniska krav på huset, för att säkerställa att huset kommer att klara kraven när det är färdigprojekterat.

Osäkerhetsbedömning av indata

Det finns dock flera svårigheter med energiberäkningar. Många gissningar och antaganden leder till exempel till stora osäkerheter. Bengt Bergsten på Chalmersfastigheter talade om osäkerhetsbedömning av indata. Han inledde sin föreläsning med orden:

Energiberäkningar är väldigt komplext, det förstår alla som jobbat med det.

Enligt Bengt Bergsten beror de största osäkerheterna eller felkällorna vid energiberäkning, under projekteringsskedet, på: osäkerheter i indata, metodikbrist eller handhavandefel, osäker klimatkorrigering eller brister i programvara.

Boverkets syn på energiberäkning

Under dagen berättade även Stefan Norrman, energiexpert på Boverket, om sin syn på energiberäkningar. Han gav följande tips för en bra energiberäkning:

 • Använd rätt klimatdata
 • Glöm inte köldbryggor, luftläckage, VVC-förluster och avskuggning från kringliggande byggnader
 • Använd standardiserade värden för inomhustemperatur, tappvarmvatten och hushållsel
 • Räkna inte med optimala förhållanden i FTX-aggregat.

Energiberäkningstävling i höst

Seminariet avslutades med att Per Levin från Projektengagemang berättade att Sveby vill arrangera en energiberäkningstävling. Om Energimyndigheten beviljar deras sökta anslag startar tävlingen redan i höst.

– Tävlingen ska omfatta en skola eller förskola där det finns uppmätta värden som inte är så gamla. Tanken är även att vi ska använda Svebys nya brukarindata för skolor och förskolor, berättade Per Levin.

Sveby arrangerade en energiberäkningstävling år 2010 men sedan dess har det hänt mycket, enligt Per Levin. Programmen har utvecklats, många fler räknar på energianvändning och kursutbudet har blivit bättre.

– Därför tycker vi att det är dags för en ny tävling, sa Per Levin.

Catarina Warfvinge, energi- och miljöchef på Bengt Dahlgren, var en av talarna på Energiberäkningsdagen. Foto: SGBC
FAKTA Tips från Catarina

Rapporten till energiberäkningen bör innehålla:

 • syfte
 • beskrivning av byggnaden
 • krav från myndighet och beställare
 • energiberäkningsprogram, version och typ
 • indata
 • hantering av säkerhetsmarginaler
 • känslighetsanalyser
 • resultat
 • slutsatser.

Det finns många saker som påverkar energianvändningen men som kan vara lätt att glömma. Det kanske finns:

 • fler hissar än vanligt
 • dagsljusreglering eller närvarostyrning av belysning
 • elvärmda takbrunnar
 • elvärmda glasytor
 • elgolvvärme i badrummen
 • serverrum
 • reservaggregat som ska motioneras
 • ramper som värms för att vara halkfria
 • soprum som ska kylas.
Källa: Catarina Warfvinge
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Projektering Produktion Lov och tillsyn Upphandling
Fackområden

VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Catarina Warfvinge, energi- och miljöchef på Bengt Dahlgren, var en av talarna på Energiberäkningsdagen. Foto: SGBC
FAKTA Tips från Catarina

Rapporten till energiberäkningen bör innehålla:

 • syfte
 • beskrivning av byggnaden
 • krav från myndighet och beställare
 • energiberäkningsprogram, version och typ
 • indata
 • hantering av säkerhetsmarginaler
 • känslighetsanalyser
 • resultat
 • slutsatser.

Det finns många saker som påverkar energianvändningen men som kan vara lätt att glömma. Det kanske finns:

 • fler hissar än vanligt
 • dagsljusreglering eller närvarostyrning av belysning
 • elvärmda takbrunnar
 • elvärmda glasytor
 • elgolvvärme i badrummen
 • serverrum
 • reservaggregat som ska motioneras
 • ramper som värms för att vara halkfria
 • soprum som ska kylas.
Källa: Catarina Warfvinge