Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Dialog och partnering i det vinnande laget
Renoveringar 22 maj 2015
För att bli framgångsrik måste man snacka ihop sig och jobba mot samma mål. Vinnande samarbetsformer i byggbranschen just nu är strategisk partnering och dialog. Foto: Mostphotos
Samarbetsviljan i byggbranschen bara ökar. Nu talas det på bred front om vinsterna med att jobba ihop. På årets Ecoforum var ett seminarium helt ägnat åt temat Kommunicera och involvera.
– Om man inte kommunicerar och involverar brukare, boende och samarbetspartners i ett projekt som berör dem så hamnar fokus på fel sak. Det i sin tur kan bli den lilla tuvan som stjälper det stora lasset.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Vad är Hyresgästgodkännande?

”En av de viktigare punkterna i hyreslagen vad gäller hyresgästernas inflytelserätt är att alla större renoveringar som leder till en klart förbättrad standard eller som leder till att lägenheterna förändras i en hyresfastighet måste godkännas av hyresgästerna. Det kallas för ett hyresgästgodkännande.

Ett hyresgästgodkännande gäller både standardhöjande renoveringar i lägenheterna och i allmänna utrymmen. "Inför en renovering ska fastighetsägaren gå ut med utförlig information till alla berörda parter och även begära ett hyresgästgodkännande.

Godkännandet ska ske skriftligt för att vara giltigt. Om alla hyresgäster inte godkänner renoveringar av lägenheterna till en högre standard måste fastighetsägaren vända sig till hyresnämnden.”

 

Källa: Hyreslagen §§ 18 d-h
Fördjupningsmaterial

OM Varför ska vi börja snacka ihop oss just nu?

Etnologen Georg Drakos menar att vurmen för dialog och partnering beror mycket på en helt ny tankefigur som vuxit fram sedan slutet 1900-talet.

- Det handlar om en ny tankefigur. Vi talar med varandra och inte bara till varandra. Man är mer uppmärksam på att det finns olikheter mellan dem som för en dialog och det är hela vinsten. Själva drivkraften i samtalet och i samarbetet är idag att vi kan olika saker och därmed kan bidra till en starkare helhet.

Detta är något vi ser på bred front i samhället numera. Så när partnering nu är ordet för dagen i byggbranschen, så handlar det om att mötas – på lika villkor men med olika ingångar.

Källa: Intervju med Georg Drakos
Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Projektering Arbetsmiljö
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Vad är Hyresgästgodkännande?

”En av de viktigare punkterna i hyreslagen vad gäller hyresgästernas inflytelserätt är att alla större renoveringar som leder till en klart förbättrad standard eller som leder till att lägenheterna förändras i en hyresfastighet måste godkännas av hyresgästerna. Det kallas för ett hyresgästgodkännande.

Ett hyresgästgodkännande gäller både standardhöjande renoveringar i lägenheterna och i allmänna utrymmen. "Inför en renovering ska fastighetsägaren gå ut med utförlig information till alla berörda parter och även begära ett hyresgästgodkännande.

Godkännandet ska ske skriftligt för att vara giltigt. Om alla hyresgäster inte godkänner renoveringar av lägenheterna till en högre standard måste fastighetsägaren vända sig till hyresnämnden.”

 

Källa: Hyreslagen §§ 18 d-h
Fördjupningsmaterial

OM Varför ska vi börja snacka ihop oss just nu?

Etnologen Georg Drakos menar att vurmen för dialog och partnering beror mycket på en helt ny tankefigur som vuxit fram sedan slutet 1900-talet.

- Det handlar om en ny tankefigur. Vi talar med varandra och inte bara till varandra. Man är mer uppmärksam på att det finns olikheter mellan dem som för en dialog och det är hela vinsten. Själva drivkraften i samtalet och i samarbetet är idag att vi kan olika saker och därmed kan bidra till en starkare helhet.

Detta är något vi ser på bred front i samhället numera. Så när partnering nu är ordet för dagen i byggbranschen, så handlar det om att mötas – på lika villkor men med olika ingångar.

Källa: Intervju med Georg Drakos