Varan har lagts till i varukorgen
Vägledningar om buller
Boverkets vägledning om buller
Industrifläkt
Boverkets vägledning om buller kan tillämpas vid planläggning och lovgivning av ny bostadsbebyggelse. Foto: Antonio Gravante
Boverket har gett ut en vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller som kan användas vid planläggning och bygglovsprövning av bostadsbebyggelse. 
Boverket har på uppdrag av regeringen tagit fram vägledande underlag för planering och byggande av bostäder inom områden som är utsatta för buller från till exempel hamnar och industrier. Den färdiga vägledningen publicerades i april 2015. Boverket planerar att komplettera vägledningen med allmänna råd.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Lov och tillsyn Miljö Bostäder
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter