Varan har lagts till i varukorgen
Bok om odlandets villkor i ett avlångt land
Utemiljö 7 maj 2015
Innehållet i boken Vår mat speglar svenskt jord- och trädgårdsbruk både ur ett historiskt perspektiv som ur ett framtidsperspektiv. Foto: Denis och Yulia Pogostins
En lärobok om odling för yrkesliv och allmänbildning. Vår mat är en ny bok om odling av åker- och trädgårdsgrödor från SLU.

"Vår mat - odling av åker- och trädgårdsgrödor" från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, innehåller grundläggande och fördjupande avsnitt om klimat, marklära, biologi, växtnäring, växtskydd, miljö, växtförädling samt odling av enskilda åker- och trädgårdsgrödor.

Boken ger ökad kunskap kring svensk jordbruksproduktion och hur den och våra matvanor påverkar såväl jordbrukslandskap som klimat och gemensamma resurser.

– Jag är verkligen glad att det återigen finns en odlingslärobok som är anpassad till de naturgivna förutsättningar vi har här i norr. Någon relevant litteratur på engelska går det knappast att få tag på, säger Håkan Fogelfors, bokens huvudredaktör, i ett pressmeddelande.

Vår mat omfattar 15 kapitel och cirka 600 sidor. Bland medförfattarna finns ett tjugotal av Sveriges främsta jordbruksexperter, flertalet verksamma vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Boken Vår mat vänder sig till livsmedelsproducenter som till samhällsbyggare. Omslag: Studenlitteratur
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Utemiljö Hållbarhet Miljö
Fackområden

Anläggning Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Boken Vår mat vänder sig till livsmedelsproducenter som till samhällsbyggare. Omslag: Studenlitteratur
Fördjupningsmaterial