Varan har lagts till i varukorgen
Ny bok guidar om livslängd för träfasader och trädäck
Konstruktion 19 maj 2015
Med hjälp av guiden ”Beständighet för utomhusträ ovan mark” kan risken för röta i fasad och trädäck bedömas. Foto: Ulf Söderlund
Ny, uppdaterad version av guide för utformning av träkonstruktioner ovan mark med avseende på beständighet och livslängd – viktigt resultat från projektet WoodBuild.

I EUs byggproduktförordning (CPR) utpekas sju väsentliga krav som byggprodukter ska uppfylla under en ekonomiskt rimlig livslängd. Det innebär i sin tur bland annat krav på att beständighet och livslängd ska deklareras. I Boverkets byggregler (BBR) har dessutom kraven på fuktsäkerhetsprojektering skärpts. Den guide för utformning och materialkrav som nu kommit i en ny utgåva, som ett resultat från projektet WoodBuild, har som syfte att ge praktiskt stöd för att dimensionera utomhusträ med hänsyn till beständighet på motsvarande sätt som bärande konstruktioner med hänsyn till hållfasthet.

Forskare från Lunds Tekniska högskola har varit huvudansvariga för framtagandet av guiden som skett i samarbete med forskare från SP och Universitetet i Hannover. Den ursprungliga versionen togs fram inom programmet WoodExter.

Begränsa risken för röta

Metoden för dimensionering är inriktad på utformning med fokus på begränsning av risk för angrepp av röta, inte mikroorganismer. Livslängden hos en träkonstruktion förutsätts vara beroende av exponeringen i förhållande till resistensen mot röta.

Med exponering avses:

  • geografiskt läge
  • lokalt klimat
  • graden av skydd mot regn
  • avstånd från marken
  • detaljutformning
  • med mera.

Olika träslag och olika behandlingar, exempelvis impregnering, innebär olika motståndskraft mot röta.

Inriktad på fasader och trädäck

Guiden är särskilt inriktad på fasader och trädäck, men kan även användas för andra konstruktioner och detaljer.

Exempel på tillämpning

En stor nyhet i förhållande till tidigare rapport är att två konkreta tillämpningsexempel presenteras, ett på trädäck och ett på fasad.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Konstruktion Hållbarhet Projektering Teknik
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial