Varan har lagts till i varukorgen
Ändringar i föreskrift om ytvatten
Vatten och avlopp 8 maj 2015
Havs- och vattenmyndighetens reviderade föreskrift om ytvatten gäller från och med den 15 maj. Foto: Elena Elisseeva
Havs- och vattenmyndighetens föreskrift om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten har reviderats. Den nya föreskriften innehåller flera ändringar.
Med anledning av ändring av vattendirektivet och direktivet om prioriterade ämnen genom ändringsdirektivet (2013/39/EU) har Havs- och vattenmyndigheten, HaV, gjort en revidering av föreskriften om klassificering och miljökvalitetsnormer för ytvatten, "HVMFS 2013:19".

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Bestämmelser Miljö
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter