Varan har lagts till i varukorgen
Utemiljöer för unga

Vägledning om utemiljö på förskolor

Utemiljö 25 jun 2015
Skolans och förskolans utemiljö är en central del av vardagen för de flesta barn. I Boverkets nya vägledning ”Gör plats för barn och unga” får man konkret vägledning till hur dessa miljöer kan skapas. Foto: Michael Erhardsson
Barn behöver bra utemiljöer som lockar till lek och fysisk aktivitet. Boverket har tagit fram en ny vägledning som ska fungera som stöd vid utformning av förskolors utemiljöer.
Plan- och bygglagen ställer krav på att det ska finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse vid bostäder, fritidshem, skolor och förskolor. Men lagen definierar varken storlek eller lämplighet.
Fortsätt att läsa - prova 14 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 14 dagar utan kostnad. Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Utemiljö Projektering Utredning och program Miljö
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter