Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Utemiljöer för unga
Vägledning om utemiljö på förskolor
Utemiljö 25 jun 2015
Skolans och förskolans utemiljö är en central del av vardagen för de flesta barn. I Boverkets nya vägledning ”Gör plats för barn och unga” får man konkret vägledning till hur dessa miljöer kan skapas. Foto: Michael Erhardsson
Barn behöver bra utemiljöer som lockar till lek och fysisk aktivitet. Boverket har tagit fram en ny vägledning som ska fungera som stöd vid utformning av förskolors utemiljöer.
Plan- och bygglagen ställer krav på att det ska finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse vid bostäder, fritidshem, skolor och förskolor. Men lagen definierar varken storlek eller lämplighet.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Om vägledningen

Vägledningen har tagits fram i samarbete med den forskning som bedrivs om utemiljöer för barn och unga vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och det FOMA-finansierade projektet Lek inom lagens ram under ledning av universitetslektor Maria Kylin.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Utemiljö Projektering Utredning och program Miljö
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om vägledningen

Vägledningen har tagits fram i samarbete med den forskning som bedrivs om utemiljöer för barn och unga vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och det FOMA-finansierade projektet Lek inom lagens ram under ledning av universitetslektor Maria Kylin.

Fördjupningsmaterial