Varan har lagts till i varukorgen
Solceller klarar vårt tuffa klimat bra
Elproduktion 22 jun 2015
Energimyndighetens test av solceller visar att de klarar svenskt klimat bra och att det är viktigt att välja rätt växelriktare. Foto: Roberto Mariello
Energimyndigheten har testat nio solcellsmoduler och lika många växelriktare. Resultatet visar att de klarar av det tuffa svenska klimatet riktigt bra.

Sjunkande inköpspriser och skattereduktion gör att framtiden ser bra ut för de som vill producera sin egen solel.

– Överlag håller produkterna en bra kvalitet och testet kan hjälpa villaägare, som vill producera sin egen el i valet av solcellssystem, säger Emma Olsson som ansvarar för testet på Energimyndigheten.

Mättes först i nyskick

De testade modulerna är tillverkade i Tyskland, Kina, USA och Sverige. Deras effekt mättes först upp i nyskick, och de gav överlag lite lägre effekt än vad tillverkaren utlovat. Sex av de nio solcellsmodulerna visade en skillnad på mindre än 2 procent, den som avvek mest hade sex procent lägre effekt.

Solcellsmodulerna fortsatte att prestera bra även efter att de utsatts för ett påskyndat åldrande genom kraftiga variationer i temperatur och luftfuktighet. För att se hur bra solcellsmodulerna verkligen klarar den svenska vintern har de även utsatts för ett intensivt snötest och ett istest i en klimatkammare. Snö fick omväxlande smälta och frysa på, vilket alla moduler klarade av.

Effekt och verkningsgrad

Resultaten visar även att solcellsmodulerna och växelriktarna generellt ger något lägre effekt och verkningsgrad jämfört med vad tillverkarna själva anger, men de skillnaderna är små. Växelriktaren påverkar bland annat hur mycket el solcellsägaren kan få ut av sin anläggning.

Idag kostar en solcellsanläggning för till exempelvis en villa bara en fjärdedel så mycket som för fem år sedan. Det visar statistik som Energimyndigheten och Uppsala universitet har tagit fram. Dessutom kan mikroproducenter av förnybar el sedan årsskiftet få en skattereduktion på den överskottsel som de säljer ut på elnätet. Vid installation kan solcellsägaren även ansöka om solcellstöd eller ROT-avdrag.

Växelriktare solcellssystemets hjärta

I en parallell test undersöktes nio växelriktare, som Energimyndigheten beskriver som solcellssystemets ”hjärta”. De omvandlar likströmmen som solcellerna producerar till växelström som kan matas in på elnätet. De ser även till att belasta solcellsmodulerna så att de ger så mycket effekt som möjligt vid olika solinstrålning.

Vad ska man då tänka på vid köp av en solcellsanläggning idag.

  • Energi- och klimatrådgivaren i kommunen kan ge opartiska och kostnadsfria råd.
  • Kontakta ert elnätbolag innan installationen, eftersom solcellsanläggningen ska kopplas in på elnätet.
  • Ansök om ROT-avdrag hos Skatteverket eller solcellsstödet hos länsstyrelsen.
  • Läs på om du har rätt till skattereduktionen på mikroproduktion av förnybar el.

De nio testade växelriktarna hade en verkningsgrad på mellan 93 och 95 procent. Sju av produkterna hade strömstörningar mindre än 10 procent. De två övriga hade 17 respektive 28 procent. Enligt myndigheten är strömstörningar under 20 procent godtagbart.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Elproduktion Eldistribution Miljö Teknik
Fackområden

El & Tele Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial