Varan har lagts till i varukorgen
Slamtömning enskilda avlopp

Satsar på avvattnande slambilar

Arbetsmiljö 17 jun 2015
Majoriteten av Umevas kunder väljer avvattnande teknik framför konventionell teknik. Foto: Umeva
Som ett led i att minska verksamhetens miljöpåverkan har Umeå Vatten och Avfall ersatt traditionella slambilar med avvattnande slambilar. Något som visat sig ge en teknisk förbättring samtidigt som det gynnar miljön.

Det var i samband med avfallsplanearbetet 2010 som Umeå Vatten och Avfall, Umeva, funderade över avfallsminimering och bestämde sig för avvattnande slambilar istället för konventionell slamtömning. I upphandlingen 2014 som Umeva gjorde tillsammans med grannkommunerna i Umeregionen valde alla ingående kommuner avvattnande teknik.

Helena Johansson, sektionschef för Hushållsavfall på Umeva. Foto: Umeva.

– Våra kunder har fortfarande möjlighet att välja konventionell teknik men gör man inget aktivt val så töms slamavskiljaren med avvattningsteknik, berättar Helena Johansson, sektionschef för Hushållsavfall.

Avvattnar med polymer

Det finns två typer av avvattning; mekanisk avvattning eller avvattning med polymertillsats. Umeva har valt att använda det sistnämnda alternativet.

Tekniken fungerar så att först sugs hela brunnens innehåll in i slambilen. Där tillsätts ett bindemedel som gör att slammet tjocknar så att det enkelt går att skilja på vatten och slam. Vattnet spolas sedan tillbaka till brunnen.

Fördelar med tekniken

Den stora fördelen med tekniken är att bakterier som är gynnsamma för brunnen stannar kvar och genom att behålla dessa kommer brunnens aktivitet igång direkt efter tömning. En annan fördel är att fler brunnar kan tömmas per tur och därmed reduceras transportarbetet väsentligt.

– Arbetsmomentet ute hos kund tar något längre tid än vanligt, räkna med uppemot tre gånger så lång tid, men med konventionell teknik så är bilen full efter 5 kunder, nu är bilen full efter 30 till 40 kunder. Har man en bit till reningsverket där innehållet ska tömmas, så minskar antalet transporter betydligt, vilket i sin tur är bra för miljön, säger Helena Johansson.

Exempel på när tekniken inte lämpar sig

Några negativa effekter med den nya tekniken har man inte upptäckt. Dock kan brunnar som är större än 4,2 kubik inte avvattnas. Dessutom kan enskilda avlopp som är minireningsverk i de flesta fall inte tömmas med avvattningsteknik.

– Och hos de hushåll som har torrtoa och enbart en slamavskiljare för bad, -disk eller tvättvatten eller en sluten tank väljer man att tömma med konventionell teknik.

Bättre arbetsmiljö med dubbelbemanning

Att arbeta som chaufför av slambil kan bitvis vara ett tungt jobb och enligt Helena Johansson är arbetet fortfarande lika tungt med den nya tekniken. Dock har Umeå kommun tagit till ett annat grepp för att förbättra arbetsmiljön för chaufförerna, berättar Helena Johansson.

– I samband med den här upphandlingen så har vi börjat ställa krav på att bilarna måste vara dubbelbemannade. Kör man dubbelbemanning så vinner man i många led. Antalet tunga arbetsmoment minskar per person och därmed minskar också arbetsbelastningen.

FAKTA Så jobbar Umeå kommun

Idag finns det ett antal kommuner i landet som använder sig av avvattning som teknik vid slamtömning. Umeå är den tredje kommunen i Västerbotten som använder sig av tekniken och det är UMEVA som ansvarar för slamtömning av alla enskilda avlopp i kommunen, cirka 6 800 stycken.

Permanenthusen i kommunen töms årligen och fritidshusen töms vart tredje år.

 

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Vatten och avlopp Teknik Miljö
Fackområden

Anläggning Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Så jobbar Umeå kommun

Idag finns det ett antal kommuner i landet som använder sig av avvattning som teknik vid slamtömning. Umeå är den tredje kommunen i Västerbotten som använder sig av tekniken och det är UMEVA som ansvarar för slamtömning av alla enskilda avlopp i kommunen, cirka 6 800 stycken.

Permanenthusen i kommunen töms årligen och fritidshusen töms vart tredje år.