Varan har lagts till i varukorgen
Råd om vattenskyddsområden ses över
Vatten och avlopp 4 jun 2015
HaV har sett över Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden och har tagit fram en rapport baserad på utvärderingen. Foto: Mats Olsson
Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden ska revideras. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har tagit fram en rapport som ska bidra till att underlätta vattenskyddsarbetet tills det nya vägledningsmaterialet är klart.
Att inrätta vattenskyddsområden utgör en viktig del i samhällets arbete med att säkerställa en robust och väl fungerande dricksvattenförsörjning. En vägledningsprodukt i arbetet med att inrätta vattenskyddsområden är Naturvårdsverkets allmänna råd 2003:16 om vattenskyddsområden, som HaV sedan juli 2011 ansvarar för att förvalta och vidareutveckla. Råden togs fram i början av 2000-talet och har därefter inte omarbetats trots att miljölagstiftningen har förändrats.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Bestämmelser
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter