Varan har lagts till i varukorgen

Ökat intresse för trädgårdssatsning

Utemiljö 5 jun 2015
Verksamheten Tillväxt Trädgård har bidragit till högre produktionsvärde, ny kunskap och ökad framtidstro inom svensk trädgårdsnäring. Foto: Roland Magnusson
Det nationella samarbetsprojektet Tillväxt Trädgård växer och nu ansluter sig även JTI till nätverket. Syftet med nätverket är att lyfta trädgårdsbranschen i Sverige.

Tillväxt Trädgård är ett nationellt samarbete mellan näringsliv och akademi som startade 2008 för att lyfta trädgårdsbranschen i Sverige. Nu ingår parterna en ny treårig avtalsperiod (2015-2017) och antalet samverkande parter ökar också från 12 till 17.

– Vi behåller kärnan i samarbetet och stärker samtidigt upp med bland annat Institutet för jordbruks- och miljöteknik, JTI, och fler Hushållningssällskap. Det innebär ytterligare värdefull kompetens och bättre regional närvaro, säger Gunilla Nordberg, LRF Trädgård och ordförande i Tillväxt Trädgårds styrgrupp i ett pressmeddelande.

JTI:s trädgårdsforskare Klara Löfkvist, har tillsammans med en grupp forskare, bland annat undersökt hur nya typer av täckmaterial kan användas i växthus och hur kemikalieläckage ifrån växthus kan undvikas.

– Det är viktigt för JTI att bidra till utvecklingen av trädgårdsnäringen. Vi har ju också närheten till odlarna som gör att nya kunskaper snabbt kan komma till nytta, säger Klara Löfkvist.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Utemiljö
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial