Varan har lagts till i varukorgen
Nya avtalsvillkor för betongpumpning
Bestämmelser 1 jun 2015
Vid betongpumpning ska arbetet som slangförare utföras av köparen. Foto: Ulf Söderlund
Nu finns det nya allmänna bestämmelser för betongpumpning som är tydligare än de gamla och som fokuserar mer på skydd och säkerhet.
Sveriges Byggindustrier och Svensk Betong har kommit överens om nya allmänna bestämmelser för betongpumpning. De nya bestämmelserna, PV14, ersätter PV01. En nyhet i de nya bestämmelserna är att de inleds med begreppsbestämningar, där viktiga ord definieras.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Arbetsmiljö Produktion Upphandling
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter