Varan har lagts till i varukorgen
Debatt

Bättre miljöinformation om byggprodukter på väg

Monica Björk 10 jun 2015
Affärsutvecklare inom stadsbyggnad WSP Samhällsbyggnad
Trycket på miljöinformation om byggmaterial ökar. De senaste tjugo åren har mycket hänt på den fronten.

Trycket på miljöinformation om byggmaterial ökar. De senaste tjugo åren har mycket hänt på den fronten. Byggvarudeklarationen (BVD) som är sektorns frivilliga system för att deklarera vad byggprodukterna innehåller togs fram som ett svar på hot om lagstiftning. Efter det har EU:s kemikalielagstiftning etablerats som ställer krav på registrering och information om kemikalier som används på marknaden. System för miljöbedömning av byggprodukter har etablerats på marknaden som också ställer krav på information om byggprodukter. Vi har även fått certifieringssystem för byggnader som också ställer olika sorters krav på information när det gäller byggprodukter.

Från materialindustrin har det blivit många aktörer att förhålla sig till och att leverera information till. Kretsloppsrådet är nedlagt sen några år tillbaka och BVD:n som blev över har tagits om hand av Föreningen för Byggvarudeklarationer som ägs av sektorn gemensamt. Där pågår just nu ett arbete att revidera deklarationen för att bättre svara upp mot lagkrav och marknadskrav.

Den största förändringen är ändå en helt ny digital produkt som släpps i höst. Det betyder att miljöinformation om det vi bygger in i våra hus och anläggningar kommer att kunna bli tillgänglig genom hela värdekedjan på ett helt annat sätt än tidigare, från projektering till förvaltning. Det är en liten länk, fast en viktig sådan som materialindustrin bidrar med i det stora förändringsarbete som pågår mot en mer digitaliserad byggsektor.

OM Monica Björk

Monica Björk är affärsutvecklare inom stadsbyggnad på WSP Samhällsbyggnad.
Hon är mycket intresserad av miljöfrågor inom byggsektorn och drivs av att få till förändringar genom samverkan i sektorn.

Monica Björk
Affärsutvecklare inom stadsbyggnad WSP Samhällsbyggnad
Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Miljö Konstruktion
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Fler debattartiklar

Fler nyheter

OM Monica Björk

Monica Björk är affärsutvecklare inom stadsbyggnad på WSP Samhällsbyggnad.
Hon är mycket intresserad av miljöfrågor inom byggsektorn och drivs av att få till förändringar genom samverkan i sektorn.