Varan har lagts till i varukorgen
Kompiskontrakt hos Familjebostäder
Bostäder 3 jun 2015
Familjebostäder inför kompiskontrakt som underlätta för unga att hyra bostad. Foto: Petra Handin
För att underlätta för unga på bostadsmarknaden inför nu Familjebostäder så kallade kompiskontrakt. Lägenheter förmedlas till unga mellan 18 och 25 år som vill dela lägenhet.

Stockholms kommunala bostadsbolag Familjebostäder inför nu de så kallade kompiskontrakten.

Kompiskontrakt

Kompiskontrakten upplåts under maximalt fyra år och hyresgästerna måste avsäga sig besittningsskydd för lägenheten. Främst är det trerumslägenheter som kommer att förmedlas till två kompisar som vill bo ihop. Lägenheterna förmedlas som ungdomslägenheter genom Bostadsförmedlingen. Utgångspunkten är den ena personens kötid men båda hyresgästerna står med på kontraktet och har samma villkor. Kötiden hos Bostadsförmedlingen påverkas inte av att man bor med kompiskontrakt.

– Naturligtvis löser inte det här hela bostadssituationen i Stockholm men det är tänkt som en ny lösning som ska hjälpa unga in på bostadsmarknaden, säger Stockholms bostadsborgarråd Ann-Margarethe Livh (V) som också är ordförande i Familjebostäder till SVT nyheter i Stockholm.

Kompiskontrakt är lösningen på flera problem

Det ekonomiska ansvaret för bostaden fördelas effektivt mellan flera personer då var och en ansvarar för sitt kontrakt. Genom att alla som söker tillsammans till kompiskontraktet även får status som kontraktspart så leder det till att alla kompisarna får meriter på bostadsmarknaden såsom referenser, eventuella boendepoäng när det kan vara dags att söka sig vidare. Bostadsmarknaden är i behov av nytänkande och nya kontraktsformer är ett sätt att variera marknaden och hitta former som passar ungas efterfrågan. Att tillämpa kompiskontrakt kan öka trycket och visa på behovet av bostäder som är flexibla och passar andra än kärnfamiljen.

Även Svenska Bostäder och Stockholmshem kommer att ta ställning till kompiskontrakt vid sina styrelsemöten innan sommaren.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder
Fackområden

Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial