Varan har lagts till i varukorgen

Glapp i byggprocessen skapar energiläckor

Bostäder 9 jun 2015
För att minska överanvändningen av energi i flerbostadshus måste ansvarstagandet inom bygg- och installationsbranschen förbättras. Foto: Roland Magnusson
Många flerbostadshus som byggs eller byggs om uppfyller inte förväntad energiprestanda. Det visar rapporten ”Glapp i byggprocessen” som redovisar erfarenheter från ett antal större BeBo-projekt.

BeBo, Energimyndighetens Beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus, har granskat fem större projekt som innehåller mer än fem tusen ny- eller ombyggda lägenheter. Resultatet av granskningen visar att det finns glapp i byggprocessen som gör att den verkliga energianvändningen ofta ligger över den förväntade.

Kan ge stora merkostnader

Enligt rapporten ligger överanvändningen av energi mellan tio och 50 procent, där huvuddelen ligger i intervallet 20-30 procent. För fastighetsägare och boende kan detta innebära merkostnader på 3000-4000 kronor per lägenhet och år.

Glappen beror både på brister på ritbordet, på byggplatsen och i driftcentralen. Men de största bristerna finns inom värme- och ventilationssystemen.

Det allvarligast glappet i hela byggprocessen är, enligt rapporten, bristen på ansvarstagande inom bygg- och installationsbranschen.

Sju rekommendationer för mindre glapp

Om Sverige ska kunna nå de nationella energi-, klimat- och miljömålen måste överanvändningen av energi minska och glappen tas bort. Rapportförfattarna har därför tagit fram sju rekommendationer till såväl byggherrar, bostadsrättsföreningar, bygg- och installationsbranschen som myndigheter, kommuner och regering.

Till byggherrarna lyder rekommendationen:

"Säkerställ att det finns rätt energikompetens med genom hela byggprocessen."

Till Bygg- och installationsbranschen:

"Gör ansvarsfrågan till er främsta prioritet."

Till kommunerna:

"Ställ krav på byggbranschen och se till att byggreglerna följs."FAKTA Om projekten

Granskningen omfattar erfarenheter från fem större BeBo-projekt:

  • Flagghusen i Malmö.
  • Bagartorpsringen i Solna.
  • Hammarbysjöstad i Stockholm.
  • Rekorderlig renovering med projekt i Stockholm, Märsta, Uppsala och Karlstad.
  • Idrifttagning och uppföljning, intervjuer med BeBo-företag.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Energi Renoveringar Produktion Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om projekten

Granskningen omfattar erfarenheter från fem större BeBo-projekt:

  • Flagghusen i Malmö.
  • Bagartorpsringen i Solna.
  • Hammarbysjöstad i Stockholm.
  • Rekorderlig renovering med projekt i Stockholm, Märsta, Uppsala och Karlstad.
  • Idrifttagning och uppföljning, intervjuer med BeBo-företag.
Fördjupningsmaterial