Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Förenklingar i anläggningslagen
Bestämmelser 16 jun 2015
Om en gemensamhetsanläggning, exempelvis i form av en väg, upphävs, ska de som drabbas ha rätt till ersättning. Foto: Mostphotos
Riksdagen har beslutat om ändringar i anläggningslagens regler om gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar. Det medför bland annat att rätten till ersättning enligt lagen blir mer enhetlig och handläggningen mer rationell.
Riksdagen har, efter förslag från regeringen, beslutat att införa regler i anläggningslagen som reglerar ersättning när en gemensamhetsanläggning eller vägupplåtelse begränsas eller upphävs. Ägaren till den fastighet som frigörs från belastning ska betala ersättning till den eller de sakägare som lider skada på grund av åtgärden. Några regler om hur detta ska regleras har inte funnits tidigare i anläggningslagen, men finns i andra lagar som reglerar liknande förhållanden.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Gemensamhetsanläggning

En gemensamhetsanläggning är en anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser ett stadigvarande behov för dem. Den vanligaste anläggningstypen är vägar. Andra vanligt förekommande gemensamhetsanläggningar är:

 • ledningar för vatten, avlopp och fjärrvärme
 • grönområden
 • parkeringsområden
 • garage
 • belysningssystem
 • vatten- och reningsanläggningar.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Gemensamhetsanläggning

En gemensamhetsanläggning är en anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser ett stadigvarande behov för dem. Den vanligaste anläggningstypen är vägar. Andra vanligt förekommande gemensamhetsanläggningar är:

 • ledningar för vatten, avlopp och fjärrvärme
 • grönområden
 • parkeringsområden
 • garage
 • belysningssystem
 • vatten- och reningsanläggningar.
Fördjupningsmaterial