Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Vattenskador i byggnader
Förebygg vattenskador i lågenergihus
Vatten och avlopp 24 jun 2015
Dusch eller badkar bör inte placeras mot ytterväggen i ett lågenergihus, enligt en ny skrift om vattenskaderisker. Foto: Elena Elisseeva
En vattenskada kan bli värre i ett lågenergihus än i ett traditionellt hus på grund av husets konstruktion. En ny skrift ska öka förståelsen för riskerna och förebygga vattenskador i lågenergihus.

Vattenskador är idag ett stort problem för fastighetsägare, som kostar mycket tid och pengar att åtgärda. Det är därför viktigt att riskerna för vattenskador förebyggs. För lågenergihus ser riskerna lite annorlunda ut eftersom de har en mer komplex byggkonstruktion än traditionella hus.

Den tjocka isoleringen och det täta klimatskalet kan göra att en vattenskada blir svårare att åtgärda i ett lågenergihus än i ett traditionellt hus. I skriften "Vattenskaderisker i lågenergihus" beskriver Karin Adalberth, specialist på byggnadsfysik, problematiken.

Isoleringen gör att torktiden blir längre

Lågenergihus är mer välisolerade och har ofta dubbelt så mycket isolering som traditionella hus. Det gör att torktiden för eventuell fukt blir längre eftersom mindre värme, som kan trycka ut fukten, transporteras genom konstruktionen.

För att minimera värmeförlusterna i ett lågenergihus ska klimatskalet vara lufttätt. I ytterväggskonstruktioner med träregelstomme uppnås detta med hjälp av en plastfolie. Vid en fuktskada är det viktigt att plastfolien inte skadas för då förstörs byggnadens lufttäthet.

Placera dusch och badkar mot innerväggen

Skriften ger flera exempel på hur skador kan förebyggas vid projektering och byggande av lågenergihus. Exempelvis förordar man att dusch och badkar ska placeras mot innerväggar istället för ytterväggar. Orsaken är att det blir lättare att åtgärda en eventuell fuktskada eftersom det inte finns något tätskikt i innerväggen och att isoleringen är tunn vilket gör uttorkningen enklare.

Skriften beskriver även hur eventuella vattenläckage bör åtgärdas i flera olika huskonstruktioner såsom; sandwichyttervägg och betongbjälklag, lättregelyttervägg och betongbjälklag samt lättregelyttervägg, trä- och betongbjälklag.

FAKTA Mer om skriften

Skriften bygger på ett SBUF-projekt som heter "Risker vid vattenskador i lågenergihus". Projektet har pågått under två år och har omfattat flera möten och seminarier. Rolf Kling på VVS Företagen har varit projektledare.

Skriften ger bland annat flera exempel på hur vattenskador kan förebyggas i lågenergibyggnader:

 • Placera dusch och badkar mot innerväggar.
 • Placera rör i innerväggar.
 • Undvik uppreglade golv.
 • Välj golvmaterial i kök som tål fukt.
 • Använd fuktindikatorer.
 • Använd vattenavstängare.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Energi Teknik Projektering Produktion
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Mer om skriften

Skriften bygger på ett SBUF-projekt som heter "Risker vid vattenskador i lågenergihus". Projektet har pågått under två år och har omfattat flera möten och seminarier. Rolf Kling på VVS Företagen har varit projektledare.

Skriften ger bland annat flera exempel på hur vattenskador kan förebyggas i lågenergibyggnader:

 • Placera dusch och badkar mot innerväggar.
 • Placera rör i innerväggar.
 • Undvik uppreglade golv.
 • Välj golvmaterial i kök som tål fukt.
 • Använd fuktindikatorer.
 • Använd vattenavstängare.
Fördjupningsmaterial