Varan har lagts till i varukorgen
Debatt

Bygg trädgårdar för fler demokratiska möten

Madeleine Nobs 17 jun 2015
Hållbarhetschef NCC Building Sverige
När husen från miljonprogrammen renoveras är ytorna mellan husen viktiga för öka bostadsområdets sociala hållbarhet. Om vi förvandlar fyrkantiga gårdar till vackra och varierade trädgårdar kommer fler människor att mötas. Dessa möten leder till en rad positiva följder både för människors liv och för samhället.
Madeleine Nobs
Hållbarhetschef NCC Building Sverige

Social hållbarhet rymmer mycket mer än att installera utomhusbelysning på mörka platser. Mer än att hålla nere hyreshöjningen efter en renovering så att människor har råd att bo kvar. Mer än att fastighetsägare och byggbolag försöker anställa arbetslösa hyresgäster i de bostadsområden de renoverar.

Miljön mellan husen har en större potential än så. Rätt utformad får den människor att motionera och ta hand om sin hälsa. Den kan minska stress, inbjuder till umgänge och andra sociala möten. Möten ökar människors möjligheter och lust att samarbeta. I förlängningen minskar även klotter och annan skadegörelse, vilket är bra för fastighetsägarnas ekonomi.

Möten ökar samtidigt inslagen av medbestämmande och demokrati i samhället. Därför pratar vi på NCC om att skapa förutsättningar för ”demokratiska möten” mellan husen i Sveriges bostadsområden.

För att lyckas måste vi tänka tvärt om mot tidigare. Fyrkantiga platta och asfalterade gårdar med hårt beskurna buskar bör förpassas till historieböckerna. Istället vill vi skapa miljöer med gräsklädda ytor och kullar, tålig ängsmark, fruktträd, dammar och rinnande vatten. Det som tidigare kallades gård bör bli en gemensam trädgård för de boende.

En gräsklädd kulle är mer behaglig för ögat än en plan yta. Den inbjuder till backträning för de som joggar. Till ungdomar som kör med BMX-cykel. Till picknic för de som vill umgås. Gräsytorna absorberar och fördröjer flödet av regnvatten och avlastar därför dagvattensystemet vid kraftiga skyfall.

En naturlig ängsflora och tåliga grässorter är avstressande och ökar intrycket av naturmiljö. Växterna lockar till sig insekter som är viktiga för det urbana ekosystemet. Exempelvis är humlorna en av den svenska naturens viktigaste pollinatörer och nödvändiga för produktionen av allt från blåbär till äpplen.

Det finns med andra ord ingen motsättning mellan den urbana och välgörande trädgården. Den är lättskött och vacker. Den talar till både kropp och själ. Är produktiv och avkopplande. Gynnar både samhällets och fastighetsägarens plånbok.

Och sist men inte minst bidrar den till att skapa en lite bättre och vackrare värld.

OM Madeleine Nobs

Madeleine Nobs är chef för NCC Hållbar affärsutveckling och arbetar bland annat med upprustningen av miljonprogrammen. Hon ser en stor utmaning i att återskapa det goda tänkta i miljonprogrammen och i att addera nya värden. Madeleine Nobs är styrelseledamot i Renoveringscentrums styrelse.

Madeleine Nobs
Hållbarhetschef NCC Building Sverige
Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar
Fackområden

Anläggning Förvaltning Renovering
Fler nyheter

OM Madeleine Nobs

Madeleine Nobs är chef för NCC Hållbar affärsutveckling och arbetar bland annat med upprustningen av miljonprogrammen. Hon ser en stor utmaning i att återskapa det goda tänkta i miljonprogrammen och i att addera nya värden. Madeleine Nobs är styrelseledamot i Renoveringscentrums styrelse.