Varan har lagts till i varukorgen

Branschsamverkan på Samhällsbyggararenan i Almedalen

Hållbarhet 26 jun 2015
Samhällsbyggararenan i Almedalen är en plats för diskussioner, seminarier och nätverkande. Foto: Nordbygg
Hur kan samhällsbyggnadssektorn berikas av ökad jämställdhet, mångfald och samverkan? Det är några av huvudfrågorna på Samhällsbyggararenan i Almedalen där Svensk Byggtjänst medverkar.

Med konceptet Samhällsbyggararenan skapar Nordbygg en tydlig närvaro för Samhällsbyggare under Almedalsveckan. En lång rad branschaktörer arrangerar seminarier på arenan och använder den som sin mötesplats.

Bland årets seminariearrangörer finns Svensk Byggtjänst, Sveriges Byggindustrier, Byggherrarna, Byggcheferna och de ledande installatörsorganisationerna.

– Årets program rymmer närmare 20 aktuella inslag. Här blir det samtal och debatt med branschföreträdare, opinionsbildare och politiker om en rad angelägna framtidsfrågor, säger Peter Söderberg, projektchef för Nordbygg och Samhällsbyggararenan.

Mångfald och samverkan

En viktig frågeställning i flera inslag är hur samhällsbyggnadsbranschen kan bli mer jämställd och berikas av ökad mångfald. Byggchefernas inslag i samverkan med Byggnads bygger vidare på deras uppmärksammade kampanj "Stoppa machokulturen".

Under onsdagskvällen arrangerar installationssektorns branschorganisationer ett mingel med mångfaldstema – hur kan en traditionell bransch bredda rekryteringsbasen genom att arbeta mer med mångfald och utbildning?

Ökad samverkan i samhällsbyggnadsprocessen står i fokus under bland annat Byggherrarnas seminarium. Här diskuteras hur kommuner och byggherrar kan bli bättre på att samverka och skapa gemensamma målbilder.

Sveriges Byggindustrier ställer under sitt inslag frågan "Behöver företag och medarbetare i byggbranschen en lokal facklig verksamhet?" Och i så fall hur ska detta arbete bli en del i beslutsprocesser och samverkan?

Aktuella byggpolitiska frågor

En rad byggpolitiska frågor tas upp under seminarierna på Samhällsbyggararenan. VVS-företagen bjuder in till ett samtal på temat "Vad kommer regeringens agerande kring ROT-avdraget få för konsekvenser för företag och samhället i stort?".

Under Samhällsbyggararenans gemensamma branschmingel på måndagskvällen diskuterar en kunnig panel bland annat politiskt ansvar och finansieringslösningar gällande bostadsbyggande.

Svensk Byggtjänst anordnar ett seminarium om renovering och uppdatering av befintlig bebyggelse. Det avslutas med en debatt om de nödvändiga upprustningarna av bland annat miljonprogrammen är en kommersiell affär eller ett politiskt ansvar.

Ny teknik inom energi, material och digitalisering

Ny teknik diskuteras under flera inslag. VVS-fabrikanternas råd arrangerar ett seminarium med rubriken "Tänk om den mest energieffektiva lösningen var norm i våra fastigheter". Byggmaterialkoncernen Saint Gobain tar upp nya lösningar angående putsfasader, hur man kan bygga snabbt men hållbart och hur ljudmiljön i skolor kan förbättras.

Kommunikationsbyrån Cloudberry Urban Souls arrangerar ett frukostseminarium om digitalisering inom samhällsbyggnad. Här diskuteras om framtidens samhällsbyggnad och bostäder blir bättre med sakernas Internet.

Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Teknik Energi Bostäder Renoveringar
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter