Varan har lagts till i varukorgen

Boverket omprövar beslut om vedpanna

Värme 8 jun 2015
Bristfällig märkning gjorde att fel vedpanna fick försäljningsförbud. Foto: Mollepannan AB
Tillverkaren av Mollepannan har fått rätt. Boverket har omprövat sitt beslut om försäljningsförbud och återkallelse av vedpannan Molle 35.

Märkningen av vedpannan var bristfällig då två produkter gick under samma namn, det är bakgrunden till varför Boverket har omprövat beslutet. Boverket anger nu att försäljningsförbudet endast ska gälla den ombyggda Molle 35 med fläkt och inte den äldre pannan som saknar fläkt.

Tester visade allvarlig risk för hälsa

Det var i början av maj som Boverket beslutade att Bollnäsföretaget Mollepannan AB skulle stoppa och återkalla alla exemplar av vedpannan Molle 35. Orsaken var att tester visat att vedpannan utgör en allvarlig risk för människors hälsa. Men tillverkaren av vedpannan hävdade att ett missförstånd hade skett.

– Det har blivit fel med typbeteckningen. Det är inte Molle 35 som har testats utan det är en ombyggd Molle 35 som kompletterats med fläkt, förklarade Alf Molin tidigare för oss.

Molle 35 med fläkt har inte sålts

Efter att Boverket fick kännedom om bristerna i märkningen omprövade de sitt beslut. Eftersom Molle 35 med fläkt inte har hunnit komma ut till försäljning behöver produkten inte återkallas från några slutkunder.

FAKTA Bakgrund

Tester har visat att Molle 35 med fläkt inte klarar det gränsvärde på utsläpp av organiskt bundet kol, OGC, som tillåts enligt Boverkets byggregler.

Produkten är därmed olämplig enligt plan- och bygglagen. Boverket har även bedömt att produkten utgör en allvarlig risk för människors hälsa.

Bevaka ämnen i artikeln

Värme Energi Lov och tillsyn Produktion Teknik
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Bakgrund

Tester har visat att Molle 35 med fläkt inte klarar det gränsvärde på utsläpp av organiskt bundet kol, OGC, som tillåts enligt Boverkets byggregler.

Produkten är därmed olämplig enligt plan- och bygglagen. Boverket har även bedömt att produkten utgör en allvarlig risk för människors hälsa.