Varan har lagts till i varukorgen
Boendedialogen viktig för lyckad renovering
Renoveringar 5 jun 2015
Marie-Helene Westin på Eksta Bostads AB (i mitten) arbetade som boendesamordnare under renoveringen av kvarteret Apelsinen. Nu möts hon ofta av glada miner och spontana kramar. Foto: Anna-Klara Fresk Aspegren
Lägg korten på bordet, var flexibel och lyhörd. Att genomföra ett omfattande renoveringsprojekt kräver mod och närkontakt med hyresgästerna. Möt boendesamordnare Marie-Helene Westin på Eksta bostads AB.

Stormöte, öppet hus, visningslägenhet, resursgrupp. För att få alla boende med sig på renoveringståget krävs en seriös strategi. Det finns många sätt att göra det på – bara man gör det ordentligt.

I det ingår att inte väja för något även om det känns obekvämt och att våga visa det som en del upplever som svagheter, men som i sammanhanget istället visar sig vara positiva drivkrafter – som att inte ha en 100 procent färdig bild av hur man tänker renovera. Då finns det spelrum för de boende att komma till tals och möjlighet att förverkliga önskemål.

Kurs för boendesamordnare

Marie-Helene Westin var en av de två boendesamordnare på Eksta Bostads AB i Kungsbacka som skötte största delen av kontakten med hyresgästerna när kvarteret Apelsinen stod inför en genomgripande renovering och upprustning, åren 2011-2014.

– Jag och min kollega Lennart Pihl hade gått en kurs på SABO specifikt för boendesamordnare. Vi kom därifrån med mängder av nyttig information och huvudena fulla av idéer, berättar Marie-Helene.

Tillgång att vara "du och hej!"

Både Marie-Helene och Lennart är välkända i bostadsområdet och känner själva också nästan alla hyresgäster till namn. Det är en unik tillgång som bostadsbolaget smart nog använde sig av på bästa sätt. Att vara två var också en styrka. Då kunde de fånga in ”bruset” och hann släcka bränder innan de blev för stora.

– Att vara ”du och hej” med de boende inger trygghet och skapar förtroende, vilket är viktigt att ha med sig när man ska förankra och genomföra förändringar. En renovering av den här omfattningen som i kvarteret Apelsinen, kräver mod från alla inblandade, säger Christer Kilersjö vd på Eksta.

Att skapa en bra dialog

Så hur gjorde Eksta för att få till den här dialogen, som nu i efterhand visade sig så lyckosam för hela renoveringsprocessen?

– Vi började med stormöte ungefär ett och ett halvt år innan vi skulle påbörja renoveringen. Rakt igenom hela processen har vi valt att träffa de boende personligen istället för att skicka ut brev. Det kräver ett stort engagemang och tar förstås tid, men är mycket bättre, berättar Marie-Helene.

Att förankra och förbereda inför en renovering av den här storleksordningen är A och O. Att ge tydlig information, lägga korten på bordet, visa ödmjukhet och lyhördhet är klockrena framgångsfaktorer. En samrådsgrupp av hyresgäster bildades tidigt och följde med genom hela processen.

100% hyresgästgodkännande

Att vara närvarande är en annan. Att göra hembesök hos dem som är tveksamma och att ha tillgång till tolk för att alla ska förstå och kunna komma till tals är också en viktig del.

– Vi följde också fysiskt med var och en till sin evakueringslägenhet i god tid innan. Det var mycket uppskattat. Liksom att ge tips om hur de skulle packa plus all logistik med flyttfirman i båda riktningar, berättar Marie-Helene och ser både glad och nöjd ut trots att renoveringsresan med Apelsinen var både lång och krävande på många sätt.

Allt detta tog mycket tid och resurser, men så fick de också hyresgästgodkännande av samtliga boende.

Dialog ökar alla värden

– Att rusa på utan att alla var med på tåget hade tagit ännu längre tid – och dessutom hade vi inte haft så nöjda boende som vi har idag, påpekar Christer och Marie-Helene tillägger:

– Nej, och inte heller hade den granngemenskap uppstått som vi ser nu. Vi har haft så många möten så att de känner varandra bättre än tidigare. Det skapar trygghet och det ger i sin tur en bra boendemiljö. I förlängningen är det värden som gör ett område mer attraktivt.

FAKTA Kvarteret Apelsinen, Kungsbacka

Byggår: 1974

Renovering: 2011-2014

Antal lägenheter: 73

Omfattning lägenhetsrenovering: Stambyte, konvertering av ventilation till FTX, ytskikt, våtrum, kök, el, inglasning av balkonger.

Omfattning gemensamhetsutrymmen: Trapphus, källare, luftslussar vid entréer, fönster, dörrar.

Genomförande: Brukarsamverkan, totalentreprenad ABT06, partnering.

Projektkostnad: 11 400 kr/kvm (inkl påbyggnad 32 lghtr, tillbyggnad 21 lghtr).

Hyreshöjning: 29 procent i 3-årstrappa, exkl eget kall- och varmvatten.

Källa: Eksta Bostads AB
Spontana möten
Marie-Helene och kollegan Jonathan Hagrenius i samtal med en av de boende ute på gården. Foto: Anna-Klara Fresk Aspegren
OM Att skapa en bra dialog - tänk på att vara...

Ödmjuk

Inlyssnande

Flexibel

Uppfinningsrik

Modig

Rak

Tålmodig

Mänsklig

Källa: Marie-Helene Westin
Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Bostäder Hållbarhet Energi
Fackområden

Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Kvarteret Apelsinen, Kungsbacka

Byggår: 1974

Renovering: 2011-2014

Antal lägenheter: 73

Omfattning lägenhetsrenovering: Stambyte, konvertering av ventilation till FTX, ytskikt, våtrum, kök, el, inglasning av balkonger.

Omfattning gemensamhetsutrymmen: Trapphus, källare, luftslussar vid entréer, fönster, dörrar.

Genomförande: Brukarsamverkan, totalentreprenad ABT06, partnering.

Projektkostnad: 11 400 kr/kvm (inkl påbyggnad 32 lghtr, tillbyggnad 21 lghtr).

Hyreshöjning: 29 procent i 3-årstrappa, exkl eget kall- och varmvatten.

Källa: Eksta Bostads AB
Spontana möten
Marie-Helene och kollegan Jonathan Hagrenius i samtal med en av de boende ute på gården. Foto: Anna-Klara Fresk Aspegren
OM Att skapa en bra dialog - tänk på att vara...

Ödmjuk

Inlyssnande

Flexibel

Uppfinningsrik

Modig

Rak

Tålmodig

Mänsklig

Källa: Marie-Helene Westin